Spetsmiljö ger stark svensk robotteknik

"Det är inte många andra som kan hjälpa som vi."

iHubs Sweden Robotteknik Spetsmiljö ger stark svensk robotteknik

Robotdalen är en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Robotdalen som ett Vinnväxtinitiativ förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

I en nyproducerad film berättar delar av Robotdalens team om hur stöttningen av nya innovationer fungerar. Dessutom delar Skanskas Forsknings- och utvecklingschef, Ulf Håkansson samt Poseidon-innovatören Thomas Rydberg, Robotics Care, med sig av sina erfarenheter av Robotdalens innovationsprocess.

– En bra innovation uppfyller ett verkligt behov. Vi kan hjälpa med affärsutveckling och testning, att ta fram en fysisk prototyp som visar att innovationen fungerar, säger Åsa Nordin, biträdande chef på Robotdalen.

– Vi har ett stort nätverk av experter, slutanvändare och testbäddar som kan hjälpa till i processen, vi kan skräddarsy ett team som kan hjälpa till i processen och det är inte många andra som kan, säger Peter Stany, som arbetar med innovationsstöd inom Robotdalen.

Bilden överst ur filmen Så här jobbar Robotdalen med innovationer.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll