Spetsmiljöer visar vägen för svensk industri

Samverkan mellan olika spetsmiljöer är en framgångsfaktor för svensk industri och forskning.

iHubs Sweden Bioekonomi Spetsmiljöer visar vägen för svensk industri

Samverkan är nyckeln till framgång. Det menar Jennie Söderström, som efter tio år inom Processum och Vinnxätinitiativet Framtidens bioraffinaderi, nyligen tagit plats som utvecklingsstrateg i Örnsköldsviks kommun.

I en film producerad av North Sweden Cleantech, en satsning i norra Sverige för grön teknik, berättar hon om vikten av att spetsmiljöer som exempelvis Processum, Framtidens bioraffinaderi och North Sweden Cleantech kan samverka med företag och forskare för att finna lösningar på behov som industrin har.

Se filmen nedan om spetsmiljöer kring grön energi

 

– Vi har fantastiska möjligheter här i norra Sverige. När vi nu gör den här stora transformationen och går från en från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad grön ekonomi så är Norrland en viktig del, säger Jennie Söderström.

Jennie Söderström lyfter fram de stora möjligheter som samverkan inom spetsmiljöer som Processum och North Sweden Cleantech ger inför framtiden.

– Om tio år är Processum en internationell världsledande aktör som hittat helt nya värdekedjor och behov att hitta lösningar till.

– North Sweden Cleantechs arbete är otroligt viktigt. Det är en plattform där olika aktörer samlas. Tillsammans kan vi accelerera på ett helt nytt sätt, både nationellt och internationellt, säger Jennie Söderström.

I filmen medverkar även Christoffer Svanberg, marknadsansvarig på Node Pole, som arbetar för etablering av datacenters, och Johan Berggren, vd för miljöföretaget Bioendev.

Fakta om Processum, värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi

Processum är värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och har sedan starten 2003 utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena.

Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.

Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

Bilden överst: Jennie Söderström ur filmen Grön teknik, ren energi och hållbara lösningar

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll