Spetsutbildning för gymnasieelever i smarta system

ABB Industrigymnasium startar ny utbildning – ”Teknikspets mot smarta system och produkter”.

iHubs Sweden Automation Spetsutbildning för gymnasieelever i smarta system

Nyligen kunde iHubs Sweden berätta om den industriforskarskola vid Mälardalens högskola som får namnet Automation Region Research Academy (ARRAY) och omfattar 15 doktorandtjänster. Vinnväxtinitiativen Automation Region och Robotdalen ingår i samarbetet tillsammans med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik, First Control, och RISE SICS Västerås

Nu kommer nästa nyhet inom samma område. Skolverket har godkänt ABB Industrigymnasiums ansökan om att starta en ny utbildning – ”Teknikspets mot smarta system och produkter”. I höst startar utbildningen i Västerås och skolan utökas därmed med en klass.

Nedan informationsfilm om ABB Industrigymnasium

– Det är väldigt roligt att vi redan i höst kan erbjuda elever utmaningar inom det teknikområde där vi ser den snabbaste utvecklingen, säger Hans Jakobsson, rektor för ABB Industrigymnasium i Västerås. Utbildningen kommer bland annat att innehålla teknisk specialisering inom smarta produkter, programmering, robotteknik och mikrodatorteknik.

En spetsutbildning innebär bland annat att eleverna redan under gymnasietiden får möjlighet att läsa kurser på högskolenivå. Utbildningen har riksintag, elever från hela landet har möjlighet att ansöka. Ansökan sker i samband med det pågående ordinarie gymnasievalet och intagningen sker utifrån betyg.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete mellan ABB Industrigymnasium och Mälardalens högskola. Sedan år 2017 är ABB Industrigymnasium medlem i Vinnväxt-initiativet Automation Region.

Om Automation Region

Vinnväxtinitiativet Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning.

Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av Vinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

Bilden högst upp ur informationsfilm om ABB Industrigymnasium.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll