Magnus Hallberg, vd Processum, Peder Björk, kommunalråd Sundsvalls Kommun, Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi visar på regional satsning på bioekonomi.

Stark satsning på bioekonomi

Processum och BioBusiness Arena går samman och bildar ett regionalt klusternav för skoglig forskning och innovation inom bioekonomi.

iHubs Sweden Bioekonomi Stark satsning på bioekonomi

Processum och BioBusiness Arena går samman och bildar ett regionalt klusternav för skoglig forskning och innovation inom bioekonomi. Som en del av RISE, Research Institutes of Sweden, bidrar Processum också till att Sveriges nationella forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle etableras i Sundsvall.

– På senare år har Processum byggt upp en stark forsknings- och utvecklingsmiljö i Örnsköldsviks- och Umeåregionen. BioBusiness Arenas styrka inom kommersialisering och affärsförnyelse är ett perfekt komplement till den verksamhet som bedrivs av Processum och vi har därför under en längre tid etablerat ett nära och givande samarbete. Nu väljer vi att ta nästa steg och slå ihop våra verksamheter för att skapa ett starkt regionalt skogligt klusternav, säger Magnus Hallberg, vd på Processum.

Processum har sedan 2008 drivit VINNVÄXT-initiativet Framtidens Bioraffinaderi. Tillsammans med medlemsföretag, regionala akademier och kommuner, länsstyrelse, landsting, samt regionförbund i Västernorrland och Västerbotten har man byggt upp en stark innovationsplattform och positionerat norrlandskusten som en internationellt ledande region inom skoglig bioraffinaderiutveckling.

Vår region har otrolig kunskap, kompetens och erfarenhet kring skogen.

Nu vidgas den regionala satsningen ytterligare, genom att BioBusiness Arena införlivas i Processums verksamhet. I och med etableringen i Sundsvall stärks även samarbetet med den regionala inkubatorn Bizmaker. Mötet mellan stark forskningskompetens och kommersialiseringsspecialister ses med stort intresse av regionens företrädare

Fakta om Processum, värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi

Processum är värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och har sedan starten 2003 utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena.

Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.

Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

– Vår region har otrolig kunskap, kompetens och erfarenhet kring skogen och dess olika produkter och tjänster. Att vi nu får en ännu starkare regional aktör inom skoglig innovation och forskning gör att vår region kan ta ytterligare position både nationellt och internationellt i arbetet mot en grön omställning, säger Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls Kommun.

Många representanter från Norrlandskusten på plats när Processum och BBiobusiness Arena går samman.

Många representanter från Norrlandskusten på plats när Processum och BBiobusiness Arena går samman.

Internationellt framstående

Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi, ser att en tydlig regional närvaro är en viktig del av deras roll:

– Norrlandskusten är en internationellt framstående region inom skogsindustri och bioraffinaderi. Som en central aktör i Sveriges innovationssystem är det därför en självklarhet för oss att ha en stark och tydlig närvaro här. Vi finns redan på flera orter längs Norrlandskusten och ser stor potential i att nu också etablera oss i Sundsvall. Vi vill vara en självklar innovationspartner och arbeta för att utveckla Sverige tillsammans på både regional, nationell och internationell nivå, säger Birgitta Sundblad.

2013 blev Processum en del av RISE instituten, vilket starkt har bidragit till att ytterligare utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön på Processum och i regionen. RISE Research Institutes of Sweden är resultatet av en sammanslagning mellan Innventia, SP och Swedish ICT, som tillsammans bildat ett samlat forskningsinstitut för Sverige och ägs av den svenska staten. Idag har RISE 2 200 anställda vilka finns på 30 platser i Sverige och även utomlands.

Bilden ovan: Magnus Hallberg, vd Processum, Peder Björk, kommunalråd Sundsvalls Kommun, Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi visar på regional satsning på bioekonomi.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll