Starka röster om artificiell intelligens i Sverige

En rapport som undersöker artificiell intelligens och dess användning inom olika sektorer i Sverige har nu publicerats.

iHubs Sweden Automation Starka röster om artificiell intelligens i Sverige

Bilden ovan: Närmare 200 experter, forskare och industriledare presenterade sin syn på artificiell intelligens under WASP AI4X. Nu finns rapporten att läsa. Foto: Mikael Hansson.

Artificiell intelligens har stor betydelse för många av de företag som är medlemmar eller partners till Vinnväxt-initiativ. För iHubs Sweden som samverkansplattform för Vinnväxt-initiatvien är den nya rapporten därför av stort intresse.

Flera av företagen deltog också i de fem konferensdagarna som WASP-initiativet för artificiell intelligens (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) arrangerade våren 2018.

Industriella ledare, företagsledare och forskare samlades i fem dagar för samtal och korta presentationer om sin verksamhet. En rapport som undersöker nuläget för artificiell intelligens och dess användning inom olika sektorer i Sverige har nu publicerats.

Med bidrag från 195 talare, med 100 representanter från industrin och 95 från den akademiska världen, ger rapporten en övergripande bild av hur AI används för närvarande i Sverige. Rapporten diskuterar också hur arbetet inom AI ska utvecklas och ger rekommendationer på nationell nivå för hur den akademiska världen och industrin tillsammans kan se till att Sverige kan ligga i framkant för forskning och utveckling inom artificiell intelligens.

Några av rapportens rekommendationer:

  • Utarbeta en svensk forskningsagenda för AI
  • Investera i tvärvetenskaplig forskning – själva arbetets art i artificiell intelligens är tvärvetenskaplig
  • Skapa ett förstärkt ekosystem – kurser och program i AI måste också förbättras för att öka kunskapen om AI i hela samhället
  • Skapa en aktiv och viktig diskussion om digitalisering och artificiell intelligens
  • Använd Sverige som testplats, där ny teknik och applikationer kan testas och utvärderas.

Rapporten bygger på resultat från de fem dagarna av samtalen, som behandlade ämnen som industri, underhållning och utbildning, hälsa, tjänster och ekonomi samt samhälle och miljö.

Ladda ner rapporten här:

WASP AI4X – Collecting Ideas and Identifying Challenges for Future AI Research in Sweden

envelope-o print twitter facebook linkedin