Lina Svensberg

Ny accelerator för digital välfärd

iHubs Sweden Digital hälsa Ny accelerator för digital välfärd

DigitalWell Arena skapar tillsammans med Vinnova en helt unik accelerator. Karlstad blir pionjärer när innovativa bolag får hjälp att möta offentlig sektors verkliga behov för att skapa digitala hälso- och välfärdstjänster.

– Den stora vinsten är att vi får möjlighet att jobba tight tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Det gör att vi kan koordinera bland annat kompetens inom juridik, upphandling och informationssäkerhet med såväl användarnas som bolagens perspektiv, och inte minst ett skalningsperspektiv, säger Lina Svensberg, projektledare på DigitalWell Arenas, i en artikel på organisationens hemsida.

Projektet är initialt 1,5 år och finansieras av Vinnova, DigitalWell Arena och Karlstad kommun. Grunden för efterfrågeacceleratorn är att identifiera verkliga behov i offentlig sektor, som kan agera tillväxtmotor för utvecklingen av digitala välfärdstjänster tillsammans med innovativa bolag. I de behovsstyrda case som efterfrågeacceleratorn driver kommer bolagen och offentlig sektor att erbjudas stöd för att tillsammans utveckla, testa och utvärdera lösningar.

I DigitalWell Arenas nya efterfrågeaccelerator för digitala välfärdstjänster har Karlstad kommun en nyckelroll.

– Vi hoppas att vi kan blir ännu bättre på att bidra till att företag kan utveckla produkter och tjänster utifrån våra målgruppers behov av stöd och hjälp. De krav vi ställer kan vara stöd för företaget i sin utveckling, och de kunskaper vi kan få i hur vi kan utveckla vår kravställning kan bidra till att vi både blir bättre beställare och kan arbeta mer effektivt, säger Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun.

Hon anser att det viktigaste är att samverkan kan ge fler företag möjlighet att utveckla produkter och tjänster som kommer Karlstadborna till nytta. Om de dessutom kan göras tillgängliga på konsumentmarknaden innebär det att möjligheterna för Karlstadsborna att vara självständiga ökar, vilket skulle vara väldigt positivt.

Stöd för ökad självständighet

Förutom att ny välfärdsteknik kan förbättra servicen till kommuninnevånarna finns också i botten en utmaning att få det offentligas resurser att räcka i framtiden.

– Vi vet att offentlig sektor måste ställa om och bredda utbudet och alternativen av service till medborgarna. Det kommer att vara svårt att rekrytera nya medarbetare på sikt, helt enkelt på grund av hur befolkningspyramiden kommer att se ut. Välfärdsteknik och digitala tjänster kan komplettera och berika offentlig sektors service till medborgare. Vi vet dessutom att många som har behov av stöd och hjälp vill klara sig på egen hand, kunna vara så självständiga som möjligt. Det kan vi till viss del erbjuda idag, men vi behöver fler och nya välfärdstekniska produkter och digitala tjänster, så att vi kan anpassa vår service där det behövs, säger Marie Johansson.

Texten har varit publicerad på DigitalWell Arenas hemsida. Läs mer om efterfrågeacceleratorn på DigitalWell Arenas hemsida.

Foto ovan: DigitalWell Arena/Karlstad kommun.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.

Ny accelerator för digital hälsa

Digital hälsa

DigitalWell Arenas nya accelerator för digitala hälso- och välfärdstjänster, DigitalWell Ventures, har nu formellt bildats.  Startskottet till planerna på en accelerator var när två av Compares medarbetare, Stefan Skoglund och Lina Svensberg, antogs till Founder Institutes program VC Lab. Programmet erbjuder spetskunskaper från världens kanske vassaste företagsbyggare i Silicon Valley, berättar DigitalWell Arena på sin […]

Publicerad: 26 januari, 2021