Startups och storbolag i samarbete inom skogsindustri

Nu öppnar en ny möjlighet för skogliga startups från hela Sverige att växla upp sin affärsidé.

iHubs Sweden Bioekonomi Startups och storbolag i samarbete inom skogsindustri

Forest Business Accelerator är ett affärsutvecklingsprogram där ett tiotal företag under åtta månader erbjuds hjälp av SCA, IBM, Processum och BizMaker för att utveckla och kommersialisera sin produkt eller tjänst på större marknader inom skogsindustri.

– Vi söker företag som vill vara med och förändra skogsindustrin. Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på internationella affärer, säger Monica Westberg, projektledare för Forest Business Accelerator.

Jätteviktigt att innovationer inom bioraffinaderi realiseras i nya företag, produkter och tjänster

Skapa samarbeten för startups och storbolag

Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMakers affärsrådgivare ger programmet även tillgång till SCA, IBM och Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk. Acceleratorn syftar till att skapa samarbetsmöjligheter och värde för både startups och storbolag.

– Att korsbefrukta skogindustrin med digitalisering och entreprenörskap är mycket intressant. Vi är väldigt nöjda med utfallet från förra årets omgång, och ser nu fram emot att möta ännu fler startups med skogliga innovationer under 2018, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Eva Magnusson med företaget Skogens sköna gröna är en av många entreprenörer som fått stöd av affärsutvecklingsprogrammet Forest Business Accelerator. Genom Bizmaker kan nu fler få möjlighet att gå programmet.

Stöd från IBM

Företagen i programmet får stöd av IBM med deras djupa kunskap om digital innovation, samt ges tillgång till en kraftfull plattform för utveckling av applikationer.

– Vi ser mötet mellan stora och små företag som mycket värdefullt och av stor vikt för att stärka innovationskraften i Sverige. Vi ville hitta en modell för hur vi kan arbeta tillsammans med startups. Här har Forest Business Accelerator visat sig fungera väldigt bra, säger Gun Blom Lundgren, Channel Director & CSI Leader på IBM.

Processum ny partner

Processum och Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi är ny partner i programmet 2018, och ger deltagarna tillgång till test- och demonstrationsutrustning inom skoglig bioraffinaderi samt rådgivning i patent och immaterialrättsfrågor.

– Det är jätteviktigt att innovationer inom bioraffinaderi realiseras i nya företag, produkter och tjänster. Vi ser Forest Business Accelerator som ett bra verktyg och vi är övertygade om att mixen av skogligt och digitalt fokus har stor potential för framtiden, säger Magnus Hallberg, VD Processum.

Svensk Skogsdata är ett av företagen som deltog i programmet 2017, och som nu inlett ett fortsatt samarbete med storbolagen.

– Vi har fått mycket hjälp av BizMakers affärsrådgivare för att stärka vår produkt för den globala marknaden. IBM utvecklar just nu våra molntjänster och tillsammans med SCA kommer vi att fortsätta testa och utveckla vår produkt i deras maskinpark, säger Jan-Erik Rendahl på Svensk Skogsdata.

Sista anmälningsdag till Forest Business Accelerator är den 1 mars 2018. Programmet startar i april och avslutas sista november. För att kvalificera ska företagets produkt eller tjänst vara marknadsintroducerad eller marknadsnära. Företag från hela landet är välkomna att ansöka.

Fakta om Processum, värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi

Processum är värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och har sedan starten 2003 utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena.

Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.

Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

Bilden över: Vinnare i tävlingen Jag har en idé, en tävling som stöds av Bizmaker. Foto: Helene Ivares.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll