Regeringen satsar 40 miljoner kronor på en nationell samverkansplattform för hållbar textil och mode i Science Park Borås och Smart Textiles.

Stor miljonsatsning på smart textil

När regeringen satsar 40 miljoner kronor över fem år på en nationell samverkansplattform för hållbar textil och mode hamnar Science Park Borås och Smart Textiles i centrum.

iHubs Sweden Bioekonomi Stor miljonsatsning på smart textil

Här berättar Erik Bresky, processledare på Vinnväxtinitiativet Smart Textiles och vd för Science Park Borås, hur regeringens satsning kommer att påverka arbetet i framtiden.

Vilken betydelse kommer regeringens satsning på en nationell samverkansplattform med placering i Borås att få för Science Park Borås och Smart Textiles?

– Uppdraget är det bästa som kunde ske för verksamheten och den textila innovationsmiljö vi förvaltar och utvecklar. Erkännandet, som blir ett direkt resultat av satsningen, är en styrka för Science Park Borås och vår textila plattform som präglas av det välrenommerade Smart Textiles.

Varför tror du att satsningen hamnar i Borås och inte hos någon annan?

– Jag tror att det är för att vi har etablerat en unik miljö som är omöjlig att hitta på annan plats i Sverige. Det har tagit många år att bygga upp verksamheten och den tillit och de relationer vi har med omvärlden. Vi har också ett nära samarbete med näringslivet.

– Det känns såklart kul att vårt arbete imponerar högt upp. Miljöminister Karolina Skog sa att hon blev övertygad om att det är här satsningen ska vara vid sitt senaste besök i höstas.

Fakta om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Vinnväxtinitiativet Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Smart Textiles ger forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Här möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Vilka fördelar finns med att skapa en nationell samverkansplattform?

– En fördel är att vi inte behöver lägga tid på uppstart utan att vi kan fortsätta satsa på de projekt som redan finns. Vår största styrka är kombinationen av den generiska innovationsmiljön där det redan finns processer, tillsammans med flera pågående, strategiska projekt. Här blir Re:textile, Do-Tank Center och det regionala samordningsansvaret för resurseffektiva produkter och tjänster, extra viktiga.

Erik fortsätter och berättar att en annan fördel är arbetet med och diskussionerna kring cirkulär ekonomi, en hållbar tråd som genomsyrar allt som görs inom Science Park Borås. Satsningen innebär att bitarna faller på plats då cirkulär ekonomi och den textila miljön förenas.

Vilken nytta kommer vi att kunna göra med i och med den här satsningen?

– Vi kan växla upp det arbete vi har påbörjat. Det är en bekräftelse på att de inriktningar och val vi har gjort och den strategin vi har haft är rätt. Nu har vi möjlighet att jobba långsiktigt och växla upp det textila arvet och röra oss mot en mer hållbar textil- och modeindustri.

Vad ser du för direkt avkastning av satsningen?

– Min förhoppning är att vi lättare kan få med företagen. Uppdraget ställer höga krav på oss, men nu får vi pondus att få med oss näringslivet på en ny nivå. Innan jag somnade igår hade vi exempelvis redan hunnit knyta kontakt med ett större modeföretag med viljan att göra en hållbar omställning men som inte hittat rätt part – förrän nu.

Hur kommer arbetet med satsningen att se ut mer konkret?

– Konkret kan man säga att de projekt vi har igång stärks upp. Vi behöver inte bromsa några projekt utan det skapar istället en möjlighet att gasa. Det blir även en utveckling av Smart Textiles där verksamheten går in i ett nytt skede.

Kommer det att lyckas?

– Vi gillar utmaningar! Är det någon som kan genomföra det så är det vi. Det självförtroendet måste vi ha. Vi bär ett starkt, textilt arv och kultur och är vana att driva samverkan. I området finns en stor kompetens, enastående forskning från högskolan och tekniska resurser som behövs för att kunna leverera. Det är en stadig grund där vi har en hög trovärdighet hos både finansiärer, samarbetspartners och företag.

– Som Winston Churchill sa: ”Without history, no future”. Nu är vi i framtiden men vi bär med oss historien och bygger vidare på den.

Bild överst: Anna Sigge

Text: Lisa Dohlnér Lundwall/Hanna Stensson

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll