Stort intresse för automation

Automation Summit tar upp frågan hur digitalisering och modern automation påverkar utvecklingen av morgondagens industri och samhälle. Konferensen anordnas i Göteborg 9 oktober.

iHubs Sweden Automation Stort intresse för automation

Bilden ovan från Automation Summit 2017. Foto: Automation Region.

Entreprenören Ashkan Fardost, tidigare musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi, är en av huvudtalarna under Automation Summit i Göteborg, 9 oktober 2018. Idag arbetar han bland annat som Collaborator på Hyper Island och driver investeringsfirman Oddball Ventures. Under rubriken “Alla har missförstått digitaliseringen” ger han sin syn på läget.

– Rent tekniskt så börjar mognadsgraden bli hög och jag tror att vi har kommit förbi “wow-stadiet” vad gäller exempelvis självkörande bilar och artificiell intelligens, säger Ashkan Fardost. Nu börjar företagen implementera nya lösningar i snabb takt.

Se anmälningssida för konferensen Automation Summit 2018.

Risk för övertro på ny teknik

Enligt Ashkan Fardost är dock många lite väl ivriga att förse sina befintliga produkter och tjänster med ny teknik. Det verkar finnas en övertro på att nya finesser, som till exempel internetuppkoppling till vattenkokaren eller en chatbot i kundtjänst, kan revolutionera och lyfta ett befintligt koncept.

– Ta istället ett steg tillbaka och fundera över vad som är det egentliga värdet, tipsar Ashkan Fardost. Är den fysiska produkten viktig för kunden eller handlar det om att lösa ett bakomliggande behov? Analysera och ifrågasätt affärsidén från grunden, sedan är det teknikdags.

Under Automation Summit medverkar också företag som ABB, Siemens, Microsoft, BLB Industries och Lundkvist Trävaru AB (årets vinnare av IVA:s tävling Smart industri).

Stort intresse för automation

I en ledare på Automation Regions webb påpekar processledare Catarina Berglund att intresset för Automation Regions arrangemang är mycket stort.

”Under våren deltog drygt tusen personer vid våra frukostmöten, expon, utvecklingsgrupper, kunskapsseminarium och workshops, glädjande siffror”, skriver hon.

Några exempel på aktiviteter inom Automation Region som Catarina Berglund räknar upp är:

  • PILAR – seminarier inom Automationsutmaningen; ett delprojekt i regeringens satsning ”Robotlyftet”.
  • Automation Expo, bland annat i Landskrona, Karlstad och Borås.
  • Automation Summit på ScanAutomatic i Göteborg den 9 oktober.
  • Fokus på forskning och innovation – implementering av AI till exempel.
  • DigiCORE, en labb- och demomiljö som kopplar samman industri och forskning, belägen hos RISE SICS Västerås i samarbete med Automation Region.
  • NorthSpawn; LAN, E-sport, Cosplay, Hackathon, Expo på Västmanlands största gamingevent som äger rum 1-4 november.
  • Medlemsbesök på ett stort antal företag under hösten.
  • Fokusgrupper inom flera områden.
  • Beställarkompetens, en guide för företagets automatiserings- och digitaliseringsprocess.
  • Ihubs – synergier och samarbeten tillsammans med andra styrkeområden i landet.

Årets upplaga av Automation Summit – den femte i ordningen – genomförs i Göteborg den 9 oktober, i anslutning till fackmässorna Scanautomatic och ProcessTeknik. Arrangörer är precis som tidigare år Automation Region, Svenska Mässan och IVA.

Om Automation Region

Vinnväxtinitiativet Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning.

Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av Vinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll