Stort intresse för forskning om drönare

Forskare vid Luleå tekniska universitet har skrivit en av de tio mest nedladdade artiklarna 2017 inom området robotik.

iHubs Sweden Industriell IT Stort intresse för forskning om drönare

Bilden överst: Professor George Nikolakopoulos och doktoranden Christoforos Kanellakis, Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson/LTU.

En forskningsartikel om navigation och kontroll av drönare har fått stor internationell uppmärksamhet och är en av de mest nedladdade inom robotik under 2017. Det är Christoforos Kanellakis, doktorand i reglerteknik, och George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation, som skrivit artikeln Survey on Computer Vision for UAV: Current Development and Trends som publicerades i Journal of Intelligent and Robotics systems och som enligt Springer var en av de tio mest nedladdade artiklarna förra året.

Artikeln är av reviewkaraktär och behandlar ämnen såsom navigation och kontroll av Micro Aerial Vehicle. MAV. Artikeln presenterar en övergripande bild av forskningen inom fältet, information som är av stor betydelse för både forskare och experter inom området.

– Flygrobotik är ett snabbt framväxande forskningsämne som många forskargrupper fokuserar på. För att en MAV ska uppnå en hög nivå av autonomi är perceptionen helt avgörande. Den här artikeln bidrar med en grundläggande bild av nyliga och stora framsteg och inspirerar till fortsatt utveckling, säger Christoforos Kanellakis.

Ytterligare inverkan

Förhoppningsvis kommer artikelns topposition att påverka hela universitetets forskargrupp i robotik och resultera i ett stort antal citeringar.

– Och citaten sätter Luleå tekniska universitet på kartan som ett världsledande universitet inom det här ämnesområdet, säger George Nikolakopoulos.

– Tack vare den här framgången har vi redan blivit ombedda att leda specialutgåvor av tidskrifter och inom ämnet samt ansvara för konferenssessioner. Framgångarna ger oss verkligen möjlighet att ytterligare synliggöra vårt arbete.

Forskningen som bedrivs kring drönare och flygrobotik har fått stöd av Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations.

Fakta om ProcessIT Innovations

Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process-och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten.

ProcessIT Innovations arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov och samhällets utmaningar.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll