Stort intresse kring att delta i unik innovationsupphandling

iHubs Sweden Stort intresse kring att delta i unik innovationsupphandling

Karlstad kommun har upphandlat sju bolag som deltar i ett unikt utvecklingsarbete för att öka vårdens förståelse för kognitiv svikt. Upphandlingen är den första i samarbete med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator.

I efterfrågeacceleratorn vill DigitalWell Arena i samverkan med Vinnova och Karlstads kommun hitta nya former för att skapa förutsättningar för innovation inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Karlstads upphandling är den första där flera bolag anlitas för att tillsammans med kommunen utveckla en lösning som ännu inte existerar på marknaden.

I dagsläget har cirka 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom, lägger man till andra former av kognitiv svikt blir antalet långt större. För att kunna ge en individanpassad vård och omsorg behöver vården öka förståelsen kring hur det är att leva med kognitiv svikt.

Läs mer här: https://digitalwellarena.se/2022/01/25/innovativ-upphandling-lockar-flera-bolag…

 

envelope-o print twitter facebook linkedin