Studentarbete om virtuell fabrik vinner pris

Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg vann 2018 års upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om den virtuella fabriken.

iHubs Sweden Automation Studentarbete om virtuell fabrik vinner pris

Bilden ovan: Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg vann 2018 års upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om den virtuella fabriken.

Vinnaren av 2018 års upplaga av Automation Student, med ett examensarbete om virtuella fabriker, visar potentialen med digitalt stöd för produktionsutveckling och presenterar även en tydlig metodik för företag som vill ta steget in i den virtuella fabriken. Arbetet har utförts hos SKF i Göteborg och har titeln ”Implementing the virtual factory in manufacturing industry”.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande examensarbetet konkretiserar ett brett ämnesområde med hjälp av en tydlig fallstudie. Arbetet vilar på solid, vetenskaplig grund och de mänskliga aspekterna ges stort utrymme.

Genom att ta avstamp i dagens förutsättningar presenterar arbetet en realistisk metodik som kan hjälpa Sveriges industri att redan idag ta ett steg in i framtiden – in i den virtuella fabriken.

– Vi har jobbat hårt med vårt examensarbete och det känns otroligt kul att bli uppmärksammad på det här sättet, konstaterade Amanda Dalstam i ett kort tacktal vid prisutdelningen.

Andraplatsen i tävlingen delas av de två övriga finallagen – Siddharth Hirwani från Umeå universitet, samt Linus Nordström och Kimmy Enarsson från Högskolan i Skövde. Samtliga finalister levererade utmärkta presentationer.

Vinnarna belönades med ett stipendium på 20 000 kronor. Prisutdelningen genomfördes vid konferensen Automation Summit, den 9 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll