Svensk pappersklänning skapar eko i New York

När Vinnväxtinitiativet Smart Textiles i New York visade den omtalade pappersklänningen gav det stor uppmärksamhet hos besökare på internationella möbelmässan ICFF. Intresset för att skapa textil av papper är stort.

iHubs Sweden Bioekonomi Svensk pappersklänning skapar eko i New York

Bilden överst visar pappersklänningen och prototyper av Delia Dumitrescu, samt utställningsmontern.

Vinnväxtinitiativet Smart Textiles var genom projektet Innovation Square och dess samarbete med Interior Cluster Sweden, en av utställarna på den årliga möbelmässan ICFF New York. Drygt 800 utställare och 36 000 inredare, arkitekter, designers, tillverkare, återförsäljare och distributörer från hela världen samlades under fyra dagar på Javits Center i New York för att se det senaste inom möbler, belysning och inredning.

Erik Valvring, projektledare för innovationsprojektet Innovation Square, fanns på plats på mässan för att knyta internationella kontakter, stötta svenska företags internationella satsningar samt sprida kunskap kring svenskt innovationsarbete inom möbel- och inredningsbranschen.

Smart Textiles ställde ut den omtalade pappersklänningen från BioInnovations-projektet ENTIS (Etablera närodlad textil i Sverige) och visade upp prototyper från Delia Dumitrescus forskning inom innovativ textildesign. Pappersklänningen fick uppmärksamhet från många besökare som visade stort intresse för forskningen kring att skapa textil av papper.

Inside Swedish Design

Smart Textiles och Innovation Squares medverkan på mässan var en del i satsningen Inside Swedish Design som initierats av Interior Cluster Sweden, Trä- och möbelföretagen och Stockholm Furniture Fair. Interior Cluster Sweden är ett möbel- och inredningskluster i Sverige, med målet att nå resten av världen. Genom att koppla samman lokala och regionala intressenter inom branschen, och stötta dem inom frågor som digitalisering, internationalisering, cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och innovation, vill man driva utvecklingen inom branschen framåt.

Inside Swedish Design ska öka kännedomen kring den svenska designindustrin och närvaron av den svenska möbelindustrin på den globala marknaden. I montern på ICFF visade ett antal svenska företag inom möbel- och inredningsbranschen upp utvalda produkter. För att fira nylanseringen av Inside Swedish Design bjöd Sveriges generalkonsul Leif Pagrotsky in till mingel på Svenska residenset på Manhattan i New York.

#togethernordicdesign – unikt nordiskt samarbete

Under ICFF hölls också ett gemensamt event där danska, finska, norska och svenska möbel- och inredningsföretag för första gången gick samman för att profilera nordisk design i USA. Den norska näringsministern Torbjørn Røe Isaksen invigde eventet #togethernordicdesign där närmare 300 inbjudna gäster närvarade. Eventet hölls i Snøhettas lokaler på Manhattan där en tillfällig utställning byggts upp för att visa upp utvalda företags design för press och inbjudna gäster från möbel- och inredningsbranschen i USA.

Text och foto: Lisa Dohlnér Lundwall / Smart Textiles

Fakta om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Vinnväxtinitiativet Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Smart Textiles ger forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Här möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll