Svenska sensorer lockar japanskt företag

Svenska högteknologiska företaget Senseair, som ingår i Vinnväxt-samarbeten, köps upp av japanskt företag.

iHubs Sweden Bredband och sensorteknologi Svenska sensorer lockar japanskt företag

Den japanska tillverkaren av osynlig optik Asahi Kasei Microdevices, AKM, köper upp Senseair som är en svensk leverantör av luft- och gasavkännande teknik och sensorer.

iHubs Sweden har tidigare skrivit om Senseair i samband med att företaget utvecklat ett hårsmycke, MoHair, som kan mäta luftföroreningar och därmed ge ett bidrag till en bättre miljö. Senseair har tidigare vunnit tävlingen Boost Innovation 2016, som arrangeras årligen av Vinnväxt-initiativet Fiber Optic Valley.

Tidigare samarbeten kring sensorer

Senseair och japanska AKM har sedan 2016 haft ett nära samarbete med att utveckla nya CO2-sensorer genom att kombinera Senseairs tekniker för gasensorer med AKMs små, högkvalitativa IR-ljusemitterande element och detektorer. Ett resultat av denna gemensamma utvecklingsinsats är en nästa generations sensor med ultralåg strömförbrukning som Senseair snart kommer att lansera. Samarbetet visade sig vara så bra att det japanska företaget köper upp Senseair.

Filmen nedan visar en tillämpning av sensorer för alkohol

Syftet med uppköpet

AKM förväntar sig att förvärvet kommer att möjliggöra en expansion av affärsverksamheten på marknaden för luft-, gas- och alkoholsensorer, där man spår snabb tillväxt. Förvärvet gör det även möjligt för de två företagen att mer djupt integrera sina tekniska kunskaper och marknadsnät med varandra. AKM:s avsikt är att investera i utvecklingen av produkter, tjänster och produktion av sensorer i Sverige. Företaget kommer fortsätta att drivas under varumärket Senseair och med samma ledning.

Fakta om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling.

Fiber Optic Valley är ett av Sveriges Vinnväxtkluster som utsetts av VINNOVA – verket för innovationssystem. Syftet är att initiera och inspirera till nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Fiber Optic Valley sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer.

Fiber Optic Valley är en del av forskningsinstitutet RISE Acreo

Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Till finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket.

Bilden högst upp ur Senseairs film om sensorer för alkohol.

 

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll