Agtech 2030 ska bidra till digitalisering i jordbruk och lantbruk.

Svenskt jordbruk ska bli världsledande

Sverige satsar på jordbruk som ska bli världsledande med uppkopplad teknik. Vinnväxt-initiativet Agtech 2030 leder utvecklingen berättar Sveriges Television.

iHubs Sweden Bioekonomi Svenskt jordbruk ska bli världsledande

Bilden ovan: Från invigningen av Agtech 2030 då Vinnova delade ut Vinnväxt-statyetten som tecken på den tioåriga finansiering som ska bidra till framtidens lantbruk och digitalisering i jordbruk. På bilden syns processledningen för Agtech 2030, från vänster, Uno Wennergren, Linköpings universitet, Charlotte Norrman, Linköpings universitet, Helene Oscarsson, Vreta Kluster, Per Frankelius, Linköpings universitet, Nils Gabrielsson, Region Östergötland, och Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet. Foto: Crelle fotograf.

Digitalisering i jordbruk

Agtech 2030 är en satsning som ska göra Östergötland världsledande för ny teknik inom lantbruket. Det berättar Sveriges Television i ett inslag i Rapport. Agtech 2030 är ett av de nya Vinnväxt-initiativ som av innovationsmyndigheten Vinnova får en tioårig finansiering på närmare 70 miljoner kronor.

Målsättningen är att ladda jordbruket och dess maskiner med sensorer, artificiell intelligens och digital teknik.

Östergötland tänker bli världsbäst

Satsningen leds av Linköpings universitet och ett 20-tal organisationer och företag i Östergötland, bland dessa finns Region Östergötland, Vreta Kluster, Science Park Mjärdevi, AgroÖst, Linköpings universitet, SMHI och Hushållningssällskapet.

Se Sveriges Televisions inslag om Agtech 2030.

Läs även mer på iHubs Sweden om Agtech 2030.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll