Svenskt stål lockar doktorander från hela världen

Forskarskola lockar doktorander från hela världen till Bergslagen för att lära mer om svenskt avancerad stål. Ger unik möjlighet att skapa ambassadörer globalt för svensk industritradition.

iHubs Sweden Avancerade stål Svenskt stål lockar doktorander från hela världen

Bilden ovan: Från en av de tidigare forskarskolorna som arrangerats. Foto: Triple Steelix.

Forskarskolan YCEAS har tidigare år lockat forskarstudenter med bakgrund från länder som Kina, Indien, Mexiko, Italien, Ukraina och Turkiet. Hösten 2019 öppnar en ny omgång då doktorander från hela världen får resa runt i Bergslagen för att lära sig mer om svensk avancerad stålindustri. Bakom skolan står satsningen Triple Steelix. Läs mer om forskarskolan.

Framtidens stålforskare

Forskarskolan pågår under två veckor och är ett unikt tillfälle för nästa generation internationella stålforskare att möta svensk industritradition och livsstil. För Bergslagens industri innebär det en värdefull möjlighet till att skapa långsiktiga samarbeten med studenter som en dag kommer att tillhöra den globala forskareliten inom material och stål.

YCEAS, Young Global Center of Excellence in Advanced Steel, erbjuder forskarstudenterna inspirerande möten, föreläsningar, workshops och vetenskapliga diskussioner tillsammans med svensk stålindustri och företag som SSAB, Sandvik, ABB, Swerea KIMAB, Ovako, Ortic och Outokumpu.

Attraherar internationell kompetens

Se intervjuer med deltagarna i forskarskolan i videon nedan:

Att tidigare års forskarstudenter är nöjda med upplägget av YCEAS råder det inga tvivel om.

– Det har varit två fantastiska veckor. Jag har lärt mig enormt mycket och utvecklats inte bara som stålforskare utan även som människa, säger Mamta Sharma, Steel Institute, Aachen University.

Xin Pan, forskarstudent från University of Sheffield, instämmer och sammanfattar sina intryck:

– Det har varit mycket intressant att ta del av hur Sverige har kunnat utveckla en avancerad stålindustri och samtidigt ta hänsyn till och värna om miljön, säger han.

Ger extra motivation

Anindya Das, som kommer från Indien, och Mustafa Seyrek, Turkiet, menar i ett blogginlägg att studiebesöken de fått göra hos industrierna stärkt deras självförtroende som forskare och gett dem extra motivation till att fortsätta inom materialteknik och då framför allt stål.

Fakta om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige.
Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Besök Triple Steelix webb.

 

Stålindustrin knyter internationella relationer

Minst lika nöjda med programmet är stålindustrins representanter.

– Att få möta unga talangfulla och entusiastiska studenter som arbetar med framtidsfrågor som berör SSABs och andra svenska industriers verksamhet är en av de bästa delarna av mitt jobb, har SSABs forskningschef Eva Petursson sagt i samband med en av de tidigare forskarskolorna.

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, var också med och träffade de internationella forskarstudenterna.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp svensk stålindustri för studenter som kommer från så många olika håll. Jag hoppas att de erfarenheter som de tar med sig härifrån kan bli utvecklande både för studenterna och för den svenska stålindustrin, har hon kommenterat.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll