Sverige behöver sina starka regioner

Starka regioner är nationella resurser som vi behöver använda för internationell impact. Jag tror att om vi orkar göra det tillsammans så kan vi göra något helt fantastiskt, konstaterar Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

iHubs Sweden Sverige behöver sina starka regioner

Bilden ovan: Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, lyfter fram Sveriges regioner som en förutsättning för att landet ska kunna hävda sig i global konkurrens. Foto: Patrik Trägårdh.

Sveriges regioner med sina styrkeområden är en viktig grund för att hela landet ska kunna hävda sig i en tuff internationell konkurrens. Det menar Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, när hon talar inför 300 beslutsfattare, politiker, regionansvariga och företagare på inledningen av Västerbotten på Grand Hôtel, en tre veckor lång uppslutning i Stockholm där Västerbotten som region visar upp sina styrkeområden.

Glesbygdsmedicin och uppkopplade gruvfordon, ett skogsteknik kluster, biotech-företag och avancerad forskning är några ingredienser i de seminarier som hålls under de tre veckorna. När Darja Isaksson som huvudtalare deltar på invigningsdagen betonar hon vikten av att regioner som Västerbotten och andra förmår att samlas kring sina styrkeområden för att göra hela Sverige starkt.

Samverkan nödvändigt

Samverkan är viktigt, inte minst för ett litet land som Sverige, menar Darja Isaksson. Med tio miljoner invånare är Sverige visserligen i juridisk mening ett land men storleksmässigt är det inte större än städer som London eller Shenzhen, påpekar hon. För att Sverige ska kunna hävda sig i det sammanhanget måste alla inblandade bli duktiga på samverkan.

– Vi vet att en av styrkegrenarna vi kan jobba utefter är quadruple helix. För att hantera sårbarheter, för att skapa det som verkligen ger värde, då behöver vi jobba tillsammans. Vi behöver mobilisera hela samhället – forskarna, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället – för att lösa riktigt stora samhällsutmaningar, säger Darja Isaksson.

Här menar hon att Sveriges regioner med sina styrkeområden har en mycket viktig roll att fylla.

– Regioner är en mycket viktig storhet när man har förmåga att se sina styrkor och organisera sig kring dem, och se att man i det är en nationell resurs för internationell impact, säger Darja Isaksson.

Vinnväxt lyfter hela landet

Hon betonar att de styrkeområden som enskilda regioner kan visa och lyfta fram är större än enbart en regional angelägenhet. De har också betydelse för Sverige i ett globalt perspektiv. Som illustration visar hon på en karta över de Vinnväxt-initiativ som Vinnova har utsett. Idag är det 16 aktiva initiativ inom Vinnovas Vinnväxt-program som får ett tioårigt stöd för att lyfta fram styrkeområden i olika regioner.

Att Vinnväxt förmår lyfta fram styrkeområden i olika regioner är en viktig resurs, inte bara för respektive region utan för landet som helhet.

– Det är en internationell angelägenhet. Starka regioner är nationella resurser som vi behöver använda för internationell impact. Jag tror att om vi orkar göra det tillsammans så kan vi göra något helt fantastiskt, konstaterar Darja Isaksson.

Få med fler människor

Men för att lyckas med det krävs samordning, en fungerande digital infrastruktur, att data görs tillgängligt, påpekar hon. Och, fortsätter hon, framför allt handlar det om att i grunden inkludera de människor som blir berörda av samhällsomvandlingen med sina utmaningar.

– Och där igen är regioner helt centrala, säger Darja Isaksson.

I linje med EU

Darja Isaksson betonar även de signaler som kommer från EU om att investeringar i forskning och innovation är ett politiskt verktyg för en nödvändig samhällsförändring.

– Kan vi hitta dom gemensamma arbetssätten och processerna där vi kan formulera det i en positiv berättelse om de missions vi vill lösa, då kan vi se vilka system som behöver mobiliseras för att få det att hända. Då kan vi kanske få syn på varandra och hur vi kompletterar varandra på nya sätt.

envelope-o print twitter facebook linkedin