Sverige får EU-miljarder från Horisont 2020

Sverige är ett av de tio mest framgångsrika länderna när det handlar om att beviljas medel från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

iHubs Sweden Industriell IT Sverige får EU-miljarder från Horisont 2020

Bilden ovan: Virtuell gruva är ett delprojekt inom samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, inom intelligenta gruvsystem, ett projekt som fått stöd via Horisont 2020.

Sverige är ett av de tio mest framgångsrika länderna när det handlar om att beviljas medel från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Totalt handlar det om knappt 1,3 miljarder euro som gått till svenska aktörer under 2018, skriver innovationsmyndigheten Vinnova på sin webb.

Horisont 2020 är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som bestäms av EU-kommissionen. Utlysningarna inom Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Flera av Vinnväxt-initiativen i Sverige har varit med i lyckade ansökningar till Horisont 2020. Ett exempel är Process IT Innovations som stöttat samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, inom intelligenta gruvsystem.

Den senaste rapporten från Vinnova visar att Sverige är framgångsrikt inom ramprogrammet, totalt 3,5 procent av de fördelade medlen, motsvarande 1,3 miljarder euro, har gått till svenska aktörer.

– Vi ligger på åttonde plats bland länderna och där har vi legat sedan starten på det här programmet. Om du tittar på beviljade medel per capita ligger vi lite lägre. Generellt kan vi säga att det går bra för Sverige, säger Jessica Umegård, nationell kontaktperson på Vinnova.

Framför allt är Sverige framgångsrika inom klimatområdet, som inkluderar fler aspekter som råmaterial. Ett annat framgångsrikt område är inom hälsa.

Läs hela rapporten Horisont 2020 – årsbok 2018.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll