Testa Center blir namnet på testbädd för läkemedel

Testa Center en satsning på 140 miljoner kronor som testbädd för biologiska läkemedel.

iHubs Sweden Life science Testa Center blir namnet på testbädd för läkemedel

Testa Center öppnar i Uppsala under 2018 som en testbädd för biologiska läkemedel. Syftet är att hjälpa till med nya innovationer i en öppen industriell laboratoriemiljö där forskare, startup-företag och större bolag kan testa sina idéer i en högkvalitativ laboratorieanläggning, något som de annars inte skulle ha råd att göra.

Tetsa Center kommer att ge en högkvalitativ utrustningsmiljö som på annat sätt är mycket svår att få tillgång till för utveckling av läkemedel. Här ska finnas fyra parallella laboratorier, möjlighet till pilotanläggningar och tillgång till GE Healthcare-personalens kompetens.

– Det är svårt att få tillgång till sådana miljöer där användarna kan verifiera sin teknik eller jobba på att skala upp sina processer, säger Kristin Hellman, projektledare på Vinnväxt-initiativet Uppsala Bio som deltar i arbetet.

– För den som värdesätter att testa sin innovation i en realistisk produktionsmiljö som används för att tillverka biofarmaceutiska produkter för marknaden runt om i världen är Testa Center verkligen en utmärkt möjlighet, fortsätter Kristin Hellman.

Fakta om Testa Center

Testa Center byggs upp som en nationell infrastruktur. Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter.

Anläggningen byggs i Uppsala, öppnar under det tredje kvartalet 2018 och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag, helägt av GE Healthcare.

Den nya testbädden är en satsning på närmare 100 miljoner kronor från regeringen och Vinnova. Till det kommer 40 miljoner kronor som GE Healthcare skjuter till i utrustning. Hela anläggningen kommer att omfatta 2000 kvadratmeter.

Fakta om Uppsala Bio

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt.

Uppsala Bios viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det görs tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala Bio är ett Vinnväxt-initiativ, delfinansierat av Vinnova.

Bilden högst upp: Kristin Hellman, projektledare Uppsala Bio.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll