Testa Center ett viktigt initiativ för life science bolag.

Testa Center lyckad satsning på life science

Spenat, antikroppar, virtual reality. Flera spännande projekt pågår i Testa Center, den toppmoderna life science-anläggningen i Uppsala som är ett viktigt initiativ mellan den svenska regeringen och GE Healthcare.

iHubs Sweden Life science Testa Center lyckad satsning på life science

Det har varit några intensiva första månader sedan life science-anläggningen Testa Center invigdes 21 augusti 2018 hos GE Healthcare i Uppsala, berättar Uppsala Bio i ett nyhetsbrev. Ett par företag, Ilya Pharma och Biolamina, är redan färdiga med sina projekt i Testa Center och flera andra företag från Sverige, Finland och Danmark är igång med nya projekt.

Testa Center är en anläggning för att skala upp industriella processer, men den är också mycket användbar för alla akademiska projekt som behöver en biologisk förening av större mått.

Läs mer om Testa Center.

Ett intressant exempel är forskaren Marwin Seibert, Uppsala universitet, som fokuserar på växtenzymet Rubisco och hur det kan underlätta snabbare växttillväxt och öka odlingsutbytet.

Marwin Sibert använder spenat som utgångsmaterial, och för att uppnå tillräckligt mycket av enzymet Rubisco krävs stor mängd utgångsmaterial. Detta skulle ha tagit många veckor att bearbeta i hans eget lab. Istället visade sig Testa Center vara en perfekt plats för att utföra storskalig rening.

En annan viktig del av Testa Centers erbjudande handlar om att få ny kompetens till life science. Nyligen genomförde masterprogrammet i bioteknik från Uppsala universitet ett storskaligt odlings- och reningslaboratorium på Testa Center. Detta var mycket uppskattat av eleverna. Testa Center välkomnar alla svenska universitet och högutbildade lokaler samt andra utbildningsleverantörer till anläggningarna.

Om life science och Testa Center

Testa Center är ett innovationscenter och ett samarbete mellan regeringens innovationsmyndighet Vinnova och företaget GE Healthcare för att stötta produktionen av biologiska läkemedel i Sverige. På centret kan startup-företag, större bolag och forskare testa och samarbeta kring framsteg inom tillverkning av nya läkemedel i en realistisk produktionsmiljö som används för att tillverka biofarmaceutiska produkter för en internationell marknad.

Regeringen satsar 90 miljoner och Vinnova 10 miljoner i testbädden som syftar till att Sverige ska ta en tätposition inom life science och framtidens biologiska läkemedelsproduktion.

Testa Centers stöttas även av Vinnväxt-initiativet Uppsala Bio, som delfinansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Se filmen från invigningen av Testa Center

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll