“Tillsammans är vi starka”

iHubs Sweden “Tillsammans är vi starka”

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna.

Läs mer här: https://paperprovince.com/tillsammans-ar-vi-starka/

envelope-o print twitter facebook linkedin