Titta in i husdjuret virtuellt med 3D

Med hjälp av avancerad interaktiv 3D-visualisering kan djurägare och specialister virtuellt utforska våra vanligaste husdjur. Helt nya möjligheter för studier öppnar sig.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Titta in i husdjuret virtuellt med 3D

Bilden ovan: Christina Von Dorien, VD och Björn Åblad, veterinär och klinikchef för Medicinkliniken på Blå Stjärnans Djursjukhus BlåStjärnan. Foto: Interspectral.

Med hjälp av Inside Explorer, Interspectrals visualiseringsmjukvara, blir det möjligt för djurägare, studenter och specialister att virtuellt utforska våra vanligaste husdjur i 3D. Lager för lager kan hud, muskler, organ och skelett friläggas och användaren kan utforska och lära sig mer om djurets anatomi och vanliga skador.

Visualiseringsföretaget Interspectral har tillsammans med Sveriges största smådjursjukhus Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg lanserat ett nytt unikt utbildningsmaterial om djurs anatomi. Med hjälp av avancerad interaktiv 3D-visualisering kommer så väl djurägare som specialister virtuellt kunna utforska våra vanligaste husdjur.

Visualiseringsföretaget Interspectral har sin bas i Norrköping och ingår i Vinnväxt-initiativet Visual Swedens nätverk. Visual Sweden är delfinansierat av Vinnova inom dess Vinnväxt-program.

3D-bilder av djurens insida

Med hjälp av datortomografi är det möjligt att fånga in tredimensionella bilder av djurs insida. Denna teknik har historiskt använts framförallt för diagnostik inom det kliniska arbetet på veterinärkliniker och sjukhus. Genom ett nytt samarbete mellan Sveriges största smådjurssjukhus Blå Stjärnan och visualiseringsföretaget Interspectral kommer detta material även göras tillgängligt för utbildning på alla nivåer.

– Som stiftelseägt djursjukhus har vi möjlighet att investera i teknik och utbildning som för diagnostik och behandlingsmetoder framåt. Genom samarbetsavtalet med Interspectral och deras programvara Inside Explorer får vi tillgång till helt nya dimensioner i diagnostiken och vi kommer att kunna förstå olika sjukdomsprocesser bättre hos olika djurslag, säger Björn Åblad, veterinär och klinikchef för Medicinkliniken på Blå Stjärnans Djursjukhus.

– Inside Explorer kommer också att vara ett värdefullt verktyg i dialogen med djurägare gällande framtida behandlingsalternativ för våra patienter, fortsätter han.

Ökad kunskap om husdjur

Materialet kommer göras tillgängligt för vetenskapscenters, skolor och andra miljöer där ökad kunskap om smådjur kan vara en del av undervisning eller annat lärande. Först ut blir Universeum i Göteborg, ett av Sveriges främsta publika vetenskapscenter, som under våren kommer lansera ett stort interaktiv visualiseringsbord där besökare virtuellt kan utforska djuren.

– Samarbetet blir startskottet för oss nu när vi kan erbjuda Inside Explorer för utbildning av såväl specialister på hög nivå som för naturvetenskapliga studier på alla utbildningsstadier. Att dessutom få möjlighet att visa upp något av de allra käraste vi har i form av våra husdjur och på så sätt lära oss mer om dem, ligger oss extra varmt om hjärtat, säger Louise Lennersten, vd på Interspectral

– Inside Explorer är ett fantastiskt verktyg för att på ett underhållande sätt, med vetenskaplig visualisering skapa intresse, förståelse och lärande för våra gäster. Konceptet är i sig själv så pedagogiskt och intuitivt att man lockas till att utforska på egen hand. På Universeum kommer våra gäster att kunna utforska både djur och människa och vi hoppas att tillsammans med Interspectral kunna utveckla fler roliga och intressanta koncept för Inside Explorer, säger Håkan Sigurdsson, Vetenskaplig ledare, Universeum.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Microsoft HoloLens 2

Visualiseringsteknik ger innovativa lösningar

Visualisering och bildanalys

Inom projektet Visual LIFT har fem olika labb byggts upp i östra Mellansverige med effektiv visualiseringsteknik för små och medelstora företag. Det är Vinnväxtmiljön Visual Sweden som på sin hemsida berättar om utvecklingen av visualiseringsteknik. Inom projektet Visual LIFT kan industriföretagen testa hur olika visualiseringstekniker för produkter, produktionssystem och data kan hjälpa till en bättre […]

Publicerad: 23 april, 2021