Trädets lignin ger företag nya affärer

LignoCity är en viktig testbädd i omställningen till en skoglig bioekonomi. Möjligheterna är många för små och medelstora företag.

iHubs Sweden Bioekonomi Trädets lignin ger företag nya affärer

Nyligen hölls en kickoff för ”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” – LignoCity 2.0. Ett treårigt projekt för att med lignin främja miljön och utveckla små och medelstora företag.

Lignin är ett ”klister” som håller ihop trädet och ger det styrka och är en förhållandevis outnyttjad råvara som kan separeras ur processerna på pappersbruk. Flera användningsområden finns, allt från miljövänliga bränslen och bioplaster till kolfiber som kan ingå i bilar, flygplan och batterier.

Möjligheterna är många men få vet om dem. Med LignoCity 2.0 ska nya arbetssätt kring lignin utvecklas och nya modeller för hur man går från idé till företagsetablering.

En viktig testbädd i omställningen till en skoglig bioekonomi.

– Projektet ska stötta utvecklingen av idéer i riktning mot kommersialisering, hela vägen från idé till produkt, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.

Ambitionen är helt enkelt att göra det lättare att ta en idé till marknaden genom rätt stöttning och resurser. Att göra det lättare för små och medelstora företag att starta.

”Finns en stor drivkraft”

På plats vid en kickoff på LignoCity i Bäckhammar fanns RISE, Paper Province, Karlstads universitet, Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB, Nordic Paper och RenFuel. Det var en taggad grupp fylld med kunskap och kontakter som ska bana vägen för projektet.

– Kickoffen visar att det finns en stor drivkraft för att utveckla LignoCity, som är en viktig testbädd i omställningen till en skoglig bioekonomi. Förutsättningarna för att i LignoCity utveckla innovationer och nya affärsmöjligheter med lignin som bas är därför goda! säger Paul Nemes.

Lignocity är en öppen testbädd där företag kan utveckla och skala upp teknik som förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material. Anläggningen finns i Bäckhammar.

Läs mer om LignoCity.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll