Trädkartan

Trädkarta visar vägen till bättre hälsa

Trädkartan kan visa på hur träd kan påverka individens hälsa eller öka attraktionskraften för ett visst område.

iHubs Sweden Geografisk information Trädkarta visar vägen till bättre hälsa

Gävle satsar på så kallade ekosystemtjänster, bland annat genom BIG-projektet, som är ett samarbete mellan innovationsmiljön FPX och Högskolan i Gävle. Ett av initiativen är Trädkartan som kan hjälpa till att identifiera fördelarna med träd, till exempel hur träd kan påverka individens hälsa eller öka attraktionskraften för ett visst område.

BIG-projektet är ett projekt inom området City Science och utgör ett samarbete mellan FPX och Högskolan i Gävle (HIG). En av de centrala delarna av BIG-projektet är Trädkartan.

– För närvarande utvärderar vi resultaten för vår testplats i Gävle och kommer att ha resultat redo att använda någon gång nästa år, säger forskaren Nancy Joy Lim.

– När vi är färdiga med den här modellen kan vi göra det var som helst i Sverige i framtiden, inte bara i Gävle.

Trädkartan kan också visa oss hur träd kan bidra till att en väg är lämplig att promenera på eller attraktiv för förbipasserande, i kombination med ytterligare analyser. Trädkartan är också en stor del av den modellering och analys av de ekosystemtjänster som projektet kommer att producera för hela staden Gävle.

Med fjärranalys och GIS-modellering kan forskaren Nancy Joy Lim extrahera positionen för varje träd i området automatiskt, istället för att kartlägga dem en efter en. Träddatat kommer från Lantmäteriet i form av så kallad point cloud data. ”Punktmolnsdata” är en uppsättning av miljontals datapunkter i rymden, där varje punkt kan representera ett 3D-objekt, i detta fall ett enskilt träd eller del av ett träd. Med denna information kan projektet bestämma positionen för varje träd, med en viss felmarginal, samt uppskatta dess höjd och visualisera dess baldakiner.

Det treåriga BIG-projektet syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där samhällstjänster, ekosystemtjänster och medborgarnas livskvalitet tas hänsyn till. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och upplevda välbefinnande så kan man öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och levande städer ska byggas i framtiden.

BIG-projektet är ett projekt inom området City Science och utgör ett samarbete mellan FPX och Högskolan i Gävle (HIG). BIG-projektet löper över tre år och förväntas bidra med innovativa och praktiska verktyg för hållbar stadsutveckling. Syftet med projektet är att utveckla en ny digital metodik för stadsplanering som kan ge en dynamisk bild av hur miljön i en stad påverkar vardagliga upplevelser.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

FPX Innovationsarena

FPX lanserar Innovationsarenan för geografisk samhällsdata

Geografisk information

I dagarna har innovationshubben FPX i Gävle lanserat sin nya dataplattform Innovationsarenan. Det är en plattform för stora mängder data som kan återspegla ett helt samhälle, där datalager kan kombineras i olika typer av modeller. Till exempel kan man kombinera data från rörelsesensorer och väderprognoser för att förutspå hur många människor som kommer att befinna sig […]

Publicerad: 5 februari, 2021