Trähus

Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

iHubs Sweden Smarta städer och hus Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

Energi & Miljö, Klimat, Regelverk och Trender. Det var fokusområden för Trähusdagen 2021 som hölls online 10 mars.

Sammanlagt bjöd arrangörerna (RISE, TMF och Smart Housing Småland) på 13 föredrag inom de fyra fokusområdena. Här är ett axplock från redovisningen som återfinns på Smart Housings webb.

Efstathia Vlassopoulou, Anthesis, presenterade en jämförelse mellan klimatpåverkan från en kompakt stad och en hypotetisk trädgårdsstad. Resultaten visar att klimatpåverkan från en kompakt stad, byggd med traditionella byggtekniker med betong och modernt träbyggande, ger en högre klimatpåverkan än en trädgårdsstad. Det finns dock fördelar med båda typerna av stadsbild och en rekommendation är att sträva efter lösningar som kombinerar de olika fördelarna,

Cathrine Engström och Thomas Johansson, Boverket, förtydligade vad nya krav på klimatdeklarationer kommer att innebära. Förhoppningen är att småhusindustrin tar steget och börjar utföra klimatdeklarationer.

Sara Borgström, WSP, berättade om arbete med att ta fram en verktygslåda för effektiva klimatberäkningar. En fördel med att göra klimatberäkningar är att de synliggör vad man behöver fokusera på för att effektivast påverka sin klimatpåverkan.

Effekter av nya energiregler, ändrat brandskydd för carport och säkrare vattteninstallationer var andra ämnen som togs upp.

Läs mer om Trähusdagen 2021 på Smart Housings webb.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll