Forskarstudenter med bakgrund från länder som Kina, Indien, Mexiko, Italien, Ukraina och Turkiet har i höst rest runt i Bergslagen för att lära sig mer om svensk avancerad stålindustri.

Triple Steelix stärker svensk stålindustri

Framtiden för Triple Steelix arbete med svensk stålindustri ser ljus ut. Det finns ett starkt stöd och intresse för det fortsatta arbetet 2019 och framåt.

iHubs Sweden Avancerade stål Triple Steelix stärker svensk stålindustri

Efterfrågan på Vinnväxt-initiativet Triple Steelix aktiviteter är stor och Triple Steelix kommer nu att ta ett ytterligare steg i utvecklingen för att ännu starkare kunna verka för en attraktiv region med stålindustri som bas. Mer än 200 företag och organisationer deltar i aktiv projektverksamhet, 150 prospekt varav 50 innovationsprojekt är i drift samtidigt.

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera svensk stålindustri och verkstadsindustrins nytänkande och innovativa förmåga i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning.

Fakta om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige.
Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Besök Triple Steelix webb.

 

Triple Steelix 4.0 nästa steg

Projektet Triple Steelix 2.0 är under 2018 inne i sitt sista år i den pågående fyraåriga finansieringsperioden. Därmed är aktiviteten ”Triple Steelix 3.0” igång med målet att säkra en fortsatt verksamhet under arbetsnamnet Triple Steelix 4.0.

I en intensiv dialog och möten mellan alla intressenter diskuteras framtida behov, möjligheter, finansiering, samt hur Triple Steelix 4.0 ska formas för bästa effekt då arbetet ska gå in i nästa fas.

Ny processledare

En förändring inom Triple Steelix är att Jernkontoret har utsett Larz Ignberg till ny processledare efter avgående Jan Andersson och Tiina Ohlsson som biträdande processledare.

– Vi känner starkt för Triple Steelix och ser fram emot att driva verksamheten vidare tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners, säger processledare Larz Ignberg och biträdande processledare Tiina Ohlsson som har ett nära samarbete för att säkerställa Triple Steelix syfte, mål och framtida utveckling.

Triple Steelix arbetar som tidigare med samarbete inom industrin för utvecklingsprojekt och innovation, tillsammans med akademin inom våra tre regioner för forskning och utveckling samt tillsammans med kommuner och andra organisationer.

Bilden högst upp: Genom Triple Steelix forskarskola får internationella forskarstudenter resa runt i Bergslagen för att lära sig mer om svensk avancerad stålindustri. Bilden från 2017 års forskarskola. 

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll