3D-utskrift från Wood Region

Unikt gymnasieprogram ger 3D-utbildning

iHubs Sweden Bioekonomi Unikt gymnasieprogram ger 3D-utbildning

Foto ovan: Entreprenörer från hela Sverige kommer till Sysslebäck för att skapa 3D-utsrifter av biokomposit. Med den nya utbildningen blir dragkraften till 3D-tekniken och Torsby kommun ännu starkare. Foto: Paper Province.

Hösten 2021 öppnar Sveriges första gymnasieutbildning med profil mot 3D-teknik. Stjerneskolan i värmländska Torsby står för programmet.

Från och med höstterminen 2021 kommer ett nytt teknikprogram att vara igång i Torsby med profilering mot 3D-teknik. Det är det enda av sitt slag i Sverige. Genom samverkan med material- och teknikutvecklingscentret The Wood Region läggs också lyskraft på hållbara material från skogen.

– Att profilera utbildningen mot 3D-området kan ge konkurrensfördelar. Det blir en utbildning som ligger i tiden och genom ny teknik och samverkan med den unika innovationsmiljön The Wood Region kan utbildningen på sikt bli riksrekryterande, säger Torsby kommuns tf. skolchef Thomas Stjerndorff i ett pressmeddelande från Paper Province.

Programmet kommer att vara på Stjerneskolan i värmländska Torsby. Det blir treårigt och det enda av sitt slag i Sverige. Det kommer att finnas 16 platser, men startar nu i höst med en pilotutbildning för ett mindre antal elever. Det formella beslutet om utbildningens start fattas av barn- och utvecklingsnämnden i Torsby den 4 februari.

Spetsteknik genom The Wood Region

I Torsby kommun har 3D-print blivit något av en nisch tack vare satsningen på The Wood Region. Test- och utvecklingsanläggningen i Sysslebäck har bland annat en av världens största robotar för att 3D-printa med materialet biokomposit, som utvinns av trärester från sågverk.

The Wood Region finansieras av EU-projektet Bioinno som drivs av bland andra näringlivsklustret Paper Province.

– 3D-print innebär många möjligheter. Det går snabbt att tillverka prototyper och du kan i princip skapa vilken form som helst, upp till sex meter i ett enda stycke. I Torsby kommun görs det med hjälp av skogen vilket är ett hållbart utnyttjande av resurser, säger Peter Edberg projektledare på Paper Province.

The Wood Region tar vara på restmaterial och kan cirkulera materialet till sina 3D-utskifter flera gånger, vilket ligger helt i linje med Sveriges pågående övergång till en cirkulär ekonomi.

Framtidsyrke

– För oss som jobbar för nya innovationer från skogen och med att säkra regionens framtida kompetens innebär den nya utbildningen det bästa av två världar. 3D-tekniker listas som ett framtidsyrke och här får vi en unik möjlighet att spetsa tekniken och förnybara material ytterligare genom samarbete mellan skolan och The Wood Region, säger Peter Edberg.

– Genom att The Wood Region finns i kommunen och har stort kunnande och teknisk utrusning inom 3D och designutveckling, blir det naturligt och självklart med ett samarbete med dem, säger Stjerndorff.

*Projektet Bioinno och testmiljön The Wood Region drivs genom samverkan mellan Torsby kommun, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Dalarna Science Park och Paper Province.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll