Unikt möte mellan robot och människa

En människa och robot som dansar tillsammans. I höst sker ett unikt möte mellan teknik och kultur när Stadsteatern i Stockholm sätter upp Våroffer.

iHubs Sweden Robotteknik Unikt möte mellan robot och människa

7 september är det premiär på Stadsteatern i Stockholm för Fredrik Benke Rydmans tolkning av Stravinskijs mästerverk Våroffer. En föreställning i två akter med både originalmusik och nyskriven musik i första akten av Johan Liljedahl och Carl-Johan Rasmusson. Benke själv medverkar på scenen i duett med en industrirobot i samarbete med ABB, 20 streetdansare och 5000 liter vatten.

ABB har i sin tur gett uppdrag till Robotdalen att bland annat göra programmeringsjobbet för roboten. Den robot som används i uppsättningen är ABB:s industrirobot IRB 6620 för punktsvets och materialhantering.

Se filmen nedan från repetitionsarbetet inför föreställningen.

Bilden högst upp, foto: Andreas Lundberg.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll