Unikt samarbete med Kanada om bioekonomi

Aktörer i Värmland har öppnat för unikt samarbete med Kanada kring skogens resurser och bioekonomi.

iHubs Sweden Bioekonomi Unikt samarbete med Kanada om bioekonomi

I slutet av oktober besökte Vinnväxt-vinnaren Paper Province Kanada tillsammans med flera nyckelaktörer i Värmland, för att ta ett första kliv mot ett unikt samarbete, berättar Paper Province på sin webb. Genom kunskapsutbyte och samverkan kring skoglig bioekonomi är målet att stärkas globalt.

Kanada är det enda landet som exporterar mer papper, massa och sågade trävaror än Sverige. De är också starka inom innovation och forskning. Den svenska marknaden är dock mer mogen för nya skogsprodukter och vassare på skogsproduktion. Med det sagt finns det helt klart kunskap att utbyta.

Paper Province reste därmed tillsammans med RISE, Region Värmland, Sting Bioeconomy, Business Värmland, Karlstads universitet och Näringslivssamverkan i Kristinehamn, till Kanada för att skapa kontakt med två av deras främsta provinser inom skoglig bioekonomi – Ontario och Quebec.

– Det finns väldigt mycket vilja och behov av att hjälpa varandra. Jag upplever inte att det finns någon rädsla för att dela med sig av kunskap. Det var öppet mellan oss och det känns som att möjligheterna är stora, säger Per Tomani från RISE som initierade resan.

Precis som Karlstad

– Det var en bra resa. Jag tycker att bredden var det häftigaste. Att vi lyckats samla så många nyckelaktörer från båda regionerna som är unika i sitt arbete med skoglig bioekonomi, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.

Starten för viktiga samarbeten

Mötet mellan nyckelaktörerna i regionerna är ett startskott på vad Paper Province hoppas ska resultera i ett långt och givande samarbete.

Bland annat planerar kanadensiska aktörer ett Värmlandsbesök våren 2020 för att prata om möjligheter till utbyte mellan universiteten.

– Jag kan se ett framtida samarbete med Lakehead University. Framförallt att de är så duktiga på lignin, där känner jag att vi behöver öka vår kompetens – speciellt då vi har LignoCity så nära, och vi är duktiga på bestrykning. Kan vi få ihop det finns många spännande projekt att se fram mot, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor på Karlstads universitet.

Text: Malin Hildén
Foto: Paper Province

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Anders Brolin, Stora Enso.

Anders Brolin ny styrelseordförande i Paper Province

Bioekonomi

Under Paper Province årsstämma valdes Anders Brolin från Stora Enso, in som ny ordförande i styrelsen efter avgående Ola Brundin, AFRY. Anders Brolin är Director, Group Innovation and R&D på Stora Enso med huvudsakligt fokus på koncernens forskningsrelationer i Sverige. Den stora utmaningen och möjligheten framöver för såväl Paper Province som skogsindustrin nationellt och internationellt […]

Publicerad: 14 juni, 2021