Unikt samarbete ska ge skonsammare skogsbruk

Svensk skogsbransch går samman i ett unikt projekt för ett hållbart skogsbruk. Komatsu Forest och hela skogsnäringen vill utveckla en skonsam maskin som bland annat ska ge färre körskador i skogen.

iHubs Sweden Bioekonomi Unikt samarbete ska ge skonsammare skogsbruk

Samarbetet är unikt i sitt slag då alla de stora skogsföretagen i Sverige står bakom projektet och på så sätt bidrar i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk.

Det första steget i projektet består av en förstudie där man tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske.

En ny generation skogsmaskiner.

– Projektet handlar om att utveckla en ny generation skogsmaskiner för ett mer hållbart och skonsamt skogsbruk. Tillsammans med skogsföretagens gedigna kunskap i hur man bedriver skogsbruk och vårt teknikkunnande ser vi en stor potential i projektet, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest.

Flera av företagen som ingår i satsningen har även en nära koppling till olika Vinnväxtinitiativ. Komatsu Forest är exempelvis en av finansiärerna bakom Process IT Innovations, Holmen är medlem i Framtidens bioraffinaderi, medan BillerudKorsnäs, Stora Enso och Sveaskog är medlemmar i Paper Province.

– Klimatförändringarna påverkar möjligheterna att bedriva ett hållbart skogsbruk, eftersom det blir kortare perioder av tjälad mark. Därför är detta ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt. Vi ser möjligheter att med gemensamma krafter bidra till en bättre miljö med mindre markpåverkan, jämnare virkesflöde och en bättre arbetsmiljö för förarna i maskinen, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA Skog.

Snäll mot människor och miljö

– Det här är ett utmärkt tillfälle att utveckla en skogsmaskin som inte bara är snäll mot människor och miljö, men också mer effektiv, säger Göran Andersson, Forestry Manager vid BillerudKorsnäs.

Deltagare i projektet är: SCA, Holmen, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Södra, Mellanskog, Norrskog, Bergvik Skog, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.

Foto ovan: Komatsu Forest.

envelope-o print twitter facebook linkedin