Universitetet som en viktig del i klustret och omställningen

iHubs Sweden Universitetet som en viktig del i klustret och omställningen

Lyckat innovations- och omställningsarbete handlar om samverkan i flera led. Mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Därför är lärosäten som Karlstads universitet en naturlig aktör i Paper Province.

Läs mer här: https://paperprovince.com/universitetet-som-en-viktig-del-i-klustret-och-omstallningen/

envelope-o print twitter facebook linkedin