En uppkopplad smart sportstrumpa kan via en app skicka information till löparen om hur foten sätts i marken. Smart textiles i Borås har tagit fram en prototyp.

Uppkopplad smart sportstrumpa kan förhindra skador

Smart Textiles i Borås har tagit fram en smart sportstrumpa som kan mäta hur foten sätts ned när en löpare springer. Bättre löpsteg och förebyggande vård är möjliga resultat.

iHubs Sweden Smarta textilier Uppkopplad smart sportstrumpa kan förhindra skador

Kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt. Smarta textilier revolutionerar våra liv. Ett exempel är den smarta sportstrumpa som Vinnväxtinitiativet Smart Textiles tagit fram en prototyp för.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Förhoppningen är att strumpan ska ge både bättre löpsteg och hjälpa till med förebyggande vård.

Filmen nedan från Högskolan i Borås och Smart Textiles berättar mer om smart sportstrumpa.

Smart sportstrumpa kan mäta rörelse

Strumpan bygger på teknik med piezoelektriska fibrer. Det är ett material som känner av belastning och rörelse genom att en spänningsförändring uppstår då de sträcks.

Fibrerna gör att strumpan mäter varje steg och hur foten sätts ned i marken. Förändringen registreras och via en trådlös enhet i strumpan sänds information till en app i löparens smartphone.

Direkt i realtid eller i efterhand blir det en återkoppling på hur personen går och springer, vilket berättar en hel del om rörelsemönster och hälsotillstånd.

En uppkopplad smart sportstrumpa kan via en trådlös enhet skicka information till en app i löparens mobiltelefon om hur foten sätts i marken. Smart Textiles i Borås har tagit fram en prototyp. 

En uppkopplad smart sportstrumpa kan via en trådlös enhet skicka information till en app i löparens mobiltelefon om hur foten sätts i marken. Smart Textiles i Borås har tagit fram en prototyp.

Ökad prestation och färre skador

Inom idrottsvärlden kan en smart sportstrumpa ge information för att hjälpa till att optimera löpsteget och öka prestationen. Inom sjukvården skulle informationen kunna användas för att diagnostisera sjukdomar, undvika skador och skräddarsy behandlingar.

Fakta om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Vinnväxtinitiativet Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Smart Textiles ger forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Här möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Forskarna bakom prototypen för en smart sportstrumpa är Karin Rundqvist, Leif Sandsjö och Nils-Krister Persson, alla från Högskolan i Borås.

Än så länge är den smarta sportstrumpan en prototyp, men förhoppningen är att en färdig produkt ska kunna integrera teknik och tråd helt i sin design för att skapa en modemässig sportprodukt.

Sportstrumpan har nyligen visats på Riksidrottsmuseet i Stockholm. Där har även visats ett sportlinne från Smart Textiles som genom stickade sensorer, integrerade i textilen, kan mäta och övervaka hjärtslag.

Foto ovan: Smart Textiles

Följ iHubs Sweden på Twitter.

Följ iHubs Sweden på Facebook.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll