Uppsala Business Park del av världsledande life science

Uppsala Business Park blir en stadsdel för innovation och tillväxt i en världsledande life science-region. Det är målet när Vinnväxt-initiativet Uppsala Bio och fastighetsbolaget Klövern skriver avtal.

iHubs Sweden Life science Uppsala Business Park del av världsledande life science

Bilden ovan: ”Samarbetet ligger helt i linje med vårt uppdrag inom Uppsala BIO att driva utveckling inom life science-industrin”, säger Erik Olaisson, affärsutvecklare på Uppsala BIO. Foto: Uppsala Bio.

Uppsala BIO och fastighetsbolaget Klövern skriver treårigt samarbetsavtal för vidareutveckling av företagsparken Uppsala Business Park i stadens södra industriområde Fyrislund. Ambitionen är att skapa en stadsdel för innovation och tillväxt som en del av en världsledande life science-region.

Uppsala är en snabbt växande stad med en lång och stark tradition av att utveckla innovationer inom life science och ta dessa vidare till internationella affärer. En tradition som nu lever vidare i ett stort antal life science-bolag som idag finns i företagsparken.

Uppsala BIO är regionens branschkompetenta nav, en del av Vinnovas Vinnväxt-program och en klusterorganisation med ett brett tillväxtuppdrag och med mandat att samla olika aktörer kring specifika frågor och vid behov även initiera särskilda operativa insatser. I tillväxtuppdraget ingår att stödja företag i mer mogna faser och att i samverkan med Uppsalas två universitet och den offentliga sektorn säkerställa att Uppsala förblir en attraktiv region för företag att etablera sig i. Detta är av stor betydelse för den fortsatta industriella utvecklingen och därmed också sysselsättningen i regionen.

Fakta om Uppsala Bio

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt.

Uppsala Bios viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det görs tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala Bio är ett Vinnväxt-initiativ, delfinansierat av Vinnova.

Uppsala BIO har sedan början av 2018, i samarbete med Klövern, drivit verksamheten Conextion i Uppsala Business Park. Ambitionen med Conextion är att ta stadens life science-aktörer och aktiviteter in i företagsparken och att genom det främja innovation, affärer och möten. Conextion är också en fysisk mötesplats för alla som jobbar eller besöker Uppsala Business Park.

– Samarbetet kring Conextion ligger helt i linje med vårt uppdrag inom Uppsala BIO att vara en viktig motor i att driva utveckling och tillväxt inom life science-industrin i regionen, säger Erik Olaisson, affärsutvecklare på Uppsala BIO och ansvarig för Conextion.

Världsledande life science-region

Genom det nya samarbetsavtalet tas nu nästa steg i utvecklingen av Uppsala Business Park mot ett förverkligande av visionen om en ny stadsdel för innovation och tillväxt som en del av en världsledande life science-region.

– Det här är ett viktigt steg i vår ambition och vi ser framför oss en miljö med en mångfald av aktörer inom life science och relaterade branscher som får möjlighet att mötas, dela resurser och kompetenser och genom det kunna berika varandra. Genom att öppna upp parken mot övriga staden och integrera service och handel vill vi att Uppsala Business Park blir en plats där både företag och människor kan växa, säger Per Nilsson, projektchef affärsutveckling på Klövern.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll