Maria Elander på IVL är projektledare.

Utmaningsdriven innovation ger resultat

Vinnovas program Utmaningsdriven innovation ger konkreta innovationer för hållbar utveckling, konstateras i en ny rapport.

iHubs Sweden Utmaningsdriven innovation ger resultat

Bilden ovan: Maria Elander på IVL är projektledare för ett projekt om automatiserad textilsortering som fått stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation. Foto: Anette Andersson.

De samverkansprojekt som får finansiering i programmet Utmaningsdriven innovation, drivet av Vinnova, resulterar i både konkreta innovationer för hållbar utveckling och stärkt innovationsförmåga hos de organisationer som deltar. Det visar en analys från Ramboll.

I programmet Utmaningsdriven innovation samarbetar breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor och organisationer i civilsamhället långsiktigt för att möta viktiga samhällsutmaningar. Satsningen ska bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs om projektet för automatiserad textilsortering som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och fått stöd av Vinnovas Utmaningsdriven innovatoin.

En analys som gjorts av Ramboll på uppdrag av Vinnova visar att programmet bidragit till att de aktörer som deltar stärker sin förmåga till innovation, exempelvis genom kunskap, nätverk och metoder. Något som också är det primära syftet.

– Det finns inte en enskild och på förhand given lösning på stora och komplexa samhällsutmaningar. Istället behövs lösningar på systemnivå som är beroende av en mångfald av insatser inom olika områden, säger Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör för Vinnova.

– Vinnovas satsningar ska stärka innovationssystemet. Syftet är att samhället ska förflytta sig i riktning mot hållbar utveckling, snarare än att varje enskilt projekt ska lösa en samhällsutmaning. Det är därför avgörande att de kunskaper som kommer fram genom projekten sprids och att olika aktörer lär av varandra.

Läs mer om rapporten.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll