Norrköpings industrilandskap har filmats av drönare och återskapats som en helt virtuell digital modell. Resultatet är världens största virtuella 3D-modell i sitt slag.

Världens största digitala 3D-modell i sitt slag

"Vi är mycket stolta över att vara först i världen med vår teknik."

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Världens största digitala 3D-modell i sitt slag

Norrköpings industrilandskap har skannats in till en virtuell 3D-modell med hjälp av drönare. Bakom projektet står aktörer inom Visual Sweden, Linköpings kommun genom Science Park Mjärdevi samt Norrköpings kommun genom Norrköping Science Park.

Norrköpings industrilandskap har filmats av drönare och återskapats som en helt virtuell digital modell. Resultatet är världens största virtuella 3D-modell i sitt slag.

Detaljerat och realistiskt

3D-modellen är mycket detaljerad och helt realistisk. Målet är nu att den ska underlätta stadsplanering, fastighetsrelaterad försäljning och brottsutredningar.

– Vi har en vision om att man ska uppleva den här 3D-modellen i VR och det ska kännas precis som att man är där, säger Karin Nylander från företaget Spotscale, som tagit fram modellen.

Se en film över industrilandskapet i 3D

Perfekt med drönare

– Drönaren är perfekt för att kunna filma runt hus där en kamera på en bil eller ett flygplan inte kan komma åt, säger Ludvig Emgård, grundare av Spotscale.

Modellen omfattar i huvudsak området mellan S:t Persgatan och Bredgatan, respektive mellan Korsgatan och Gamla Rådstugugatan. Eftersom måtten är riktiga kan man i modellen lägga in hus som ännu inte är byggda och uppleva dessa i sin rätta miljö med till exempel 3D-glasögon.

– Vi är mycket stolta över att vara först i världen med vår teknik. Vi arbetar idag med drönarpiloter över hela världen, fortsätter Ludvig Emgård.

– Vår vision är att vem som helst ska kunna sända upp en drönare och filma byggnader eller en miljö för att sedan skapa en applikation som kan användas i arbete eller hemma, säger Ludvig Emgård.

Se Ludvig Emgård, Spotscale, berätta mer om projektet.

Utreda brott

En annan effekt av projektet är att om information från en övervakningskamera i området kombineras med modellens data, kan man avgöra hur lång en människa är som rör sig i miljön. Det senare är givetvis intressant för att utreda olika former av brott.

Nu handlar det inte om att omedelbart sätta sådana verktyg i händerna på Polisen, utan om att genom förstudier sondera olika möjligheter i samarbete med Visual Swedens företag, forskare och organisationer med behov inom området, som Norrköpings kommun och Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Fakta om Visual Sweden

Storstadsregionen Linköping-Norrköping är Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys.

Bakom Vinnväxtinitiativet Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Satsningen har möjliggjorts genom långsiktig finansiering från Vinnovas Vinnväxt-program från och med 2016 och tio år framåt.

Ger nya idéer

– Modellen är en utmärkt bas för innovation. Vi har redan märkt hur företag och forskare får nya idéer när de får möjlighet att interagera med den, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

Det bör påpekas att flygningarna med drönare gjordes innan Högsta förvaltningsdomstolen gav Datainspektionen rätt i att flygning med kameraburna drönare är tillståndspliktig på samma sätt som stationära övervakningskameror.

Företaget Spotscale har ansvarat för flygningarna med drönare och dessa har skett på ett ansvarsfullt sätt, där alla fastighetsägare i området har fått information och all individanknuten bildinformation automatiskt har filtrerats bort. Skanningen gäller dessutom enbart utomhusmiljön.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll