Varnar för katastrof om yrkesutbildning skärs ner

Konsekvenserna kan bli katastrofala om Yrkeshögskolan inte får fortsatt finansiering. Representanter från svensk industri varnar för att den fördröjda regeringsbildningen kan innebära ett stopp för utbildningar.

iHubs Sweden Industriell IT Varnar för katastrof om yrkesutbildning skärs ner

Många svenska teknik- och industriföretag ligger i framkant inom sina områden. Investeringstakten är hög liksom omställning mot ökad automation och robotisering. Det gör att många företag är i extremt stort behov av ny och kvalificerad arbetskraft.

För att fylla på med nya medarbetare till industrin har Yrkeshögskolan under senare år varit en viktig utbildningsväg. Den är nu hotad, menar industriledarna Mona Edström-Frohm, vice President, Volvo Group Trucks Operation i Umeå, Anders Fredriksson, vd Norrmejerier, Anders Jonsson, vd Rototilt och Martin Ärlestig, EVP Produktion och fabrikschef Komatsu Forest i Umeå.

Konsekvenserna kan bli katastrofala.

De fyra industriledarna varnar i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren för att den fördröjda regeringsbildningen kan innebära att ny finansiering till Yrkeshögskolan fryser inne.

Yrkeshögskolan har planerat för 14 000 nya utbildningsplatser, men om finansiering fryser inne på grund av att ingen ny regeringen tillsätts kan det istället bli cirka 3 000.

Stor oro

”Därför är det med stor oro vi nu ser att den planerade expansionen av Yrkeshögskolan hamnar i malpåse och antalet nya utbildningsplatser riskerar att utebli på grund av nuvarande politiska situation och den hittills uteblivna regeringsbildningen”, skriver Mona Edström-Frohm, Anders Fredriksson, Anders Jonsson och Martin Ärlestig i sin debattartikel.

”Om inte en tilläggsbudget kompletterar nu liggande förslag kommer 11 000 planerade utbildningsplatser försvinna nationellt – det är inte hållbart mitt i den rådande kompetensförsörjningsutmaningen vi står inför. Konsekvenserna för den regionala tillväxten och en bransch som redan har akuta behov inom många yrkesområden riskerar att bli katastrofala,” hävdar de fyra.

Alla fyra företag som industriledarna representerar har i olika grad varit delaktiga i de nätverk som Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations, finansierat av Vinnova, byggt mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.

Får stöd

Artikelförfattarna får stöd av Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan:

”Vi kommer inte att kunna bevilja speciellt många utbildningar som kan starta 2019, det innebär att det blir färre studerande som får gå utbildningar, och det blir då färre som står till arbetsmarknadens förfogande. Det leder ju till att företag och offentlig verksamhet kommer få det svårare med sin kompetensförsörjning, säger Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, till SVT, som en kommentar till att det i övergångsbudgeten inte finns utrymme för en fortsatt expansion för Yrkeshögskolan.

Även en rapport från Svenskt Näringsliv och utredarna Helen Rönnholm och Tobias Krantz menar att en fortsatt satsning på Yrkeshögskolan är nödvändig. De menar att antalet utbildningsplatser behöver öka från 30 000 till 60 000 under de kommande tio åren för att täcka behoven.

Foto ovan: Adobestock/ehrenberg-bilder.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll