Västsverige vill locka fler internationella bolag

Då Sverige är partnerland för Hannovermässan hakar Västsverige på med stor satsning på världens största industrimässa för att locka fler internationella bolag till regionen.

iHubs Sweden Industriell IT Västsverige vill locka fler internationella bolag

Bilden ovan: Sverige är partnerland till Hannovermässan 2019, foto från förra årets mässa då avtal om partnerskap skrevs. Foto: Deutsche Messe. 

Sverige är partnerland till Hannovermässan, 31 mars – 5 april, världens största industrimässa. Då satsar många regioner på att visa upp sig för internationella företag och organisationer. Tillsammans kommer Västra Götalandsregionen, Position Väst, Business Region Skaraborg och Business Region Borås finnas på plats för att visa upp Västsverige och för att främja affärer och investeringar.

– Vårt mål är att fler ute i världen ska känna till oss och det unika vi har att erbjuda. En viktig del i arbetet är att vi nu samlas kring ett västsvenskt erbjudande och arbetar tillsammans i delregionerna och Västra Götalandsregionen. Det kommer att främja hela regionens investeringsarbete och framtida etableringar i Västsverige, säger Sebastian Mårtensson, verksamhetsledare för Business Region Borås.

Sverige huvudpartner på mässan

På årets mässa är Sverige för första gången huvudpartnerland. Det innebär ett särskilt fokus på Sverige och svensk industri under mässan vilket ger en unik möjlighet för Sverige, men också Västsverige att synas och positionera sig internationellt. Genom att vara på plats ska man skapa synlighet och affärsmöjligheter för företagen i Västsverige och stötta investeringsfrämjande.

– Vi fokuserar på att synliggöra möjligheterna att etablera verksamhet här för att ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år av avancerad industriell utveckling och produktion i stenhård internationell konkurrens, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst, Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor som är Business Swedens regionala partner.

Sveriges partnerskap innebär ett samarbete för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft, något som kommer vara en viktig del av det svenska deltagandet som partnerland.

– Vi satsar på denna mässa då det är den viktigaste industrimässan i världen, regionen är exportberoende och vår medverkan är ett led i att främja västsvensk export, säger Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen.

– Huvudsyftet är att träffa bolag som vi vill se fysiskt på plats i vår region framåt och som kompletterar vårt befintliga näringsliv, säger Gustaf Wikblom, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg.

På plats under mässan

Representanter från Västra Götalandsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen kommer att finnas på plats i den svenska paviljongen under mässan. Från Boråsregionen kommer Borås stad, NUAB och Business Region Borås vara på plats. Från Skaraborg kommer Business Region Skaraborg, Science Park Skövde, IDC West Sweden/ASSAR Innovation Arena vara på plats. Från Fyrbodal kommer Position Väst, IUC Väst och Innovatum Science Park vara på plats.

Om Hannovermässan

Hannovermässan som startade 1947 är världens största industrimässa och en viktig mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Den har cirka 200 000 besökare,  6500 utställare från över 70 länder och täcks medialt av över 2500 journalister från hela världen.

envelope-o print twitter facebook linkedin