Västvärldens första fossilfria förskola

Västvärldens första fossilfria förskola kommer att byggas i Göteborg. Förskolan Hoppet i Göteborg är ett långtgående innovationsprojekt där förskolan ska byggas fossilfritt i byggets alla led; från råmaterial till transport, byggplats och drift.

iHubs Sweden Bioekonomi Västvärldens första fossilfria förskola

Bilden ovan: Västvärldens första fossilfria förskola kommer att byggas i Göteborg. Illustration: Johanneberg Science Park.

Nyligen fick Vinnväxt-initiativet Paper Province i Karlstad besök av Hoppet, västvärldens första fossilfria byggprojekt som ska stå klart i Göteborg om två år. Träffen gick ut på att hitta samarbeten med kunniga värmlänningar som vill vara med på den banbrytande resan.

– Paper Province driver flera projekt där träbyggnation är en viktig del, så att hålla en träff om hållbart byggande känns helt rätt, säger Gunnar Hellerström, projektledare på Paper Province.

Klimatneutral förskola

Förskolan Hoppet i Göteborg ska göra det till synes omöjliga verkligt – att inviga den första klimatneutrala förskolan.

– Ingen i västvärlden har byggt på det här sättet tidigare, men vi ska hitta lösningarna tillsammans. På sikt vill vi skapa en ny standard för branschen, säger Anna Högberg från teknikkonsulterna Bengt Dahlgren som tillsammans med Anders Hall från Lokalförvaltningen Göteborg gästade Paper Province.

Den planerade förskolan Hoppet är mycket mer än en byggnad. Det är ett långtgående innovationsprojekt där förskolan ska utforska vad som är möjligt.

Fossilfri byggnad

I Hoppets fall betyder fossilfritt att klimatpåverkan ska vara minimerad i byggets alla led; från råmaterial till transport, byggplats och drift. Inga fossila ämnen ska användas för nyproduktion, men återvunna material kan bli godkända. Ett konkret exempel är plaströr. Går de att tillverka av återanvänd plast så är det bra för klimatet.

Andra lösningar som gruppen kikar på är trästommar, klimatförbättrad betong, belysningsarmaturer av biomaterial och återbrukade fönster och dörrar. Kablage är en av de svåraste delarna att hitta fossilfria alternativ till.

För att utvärdera olika alternativ åker Hoppet nu runt i landet för att träffa så många som möjligt och fånga upp olika lösningar.

Förutom Paper Province har också andra Vinnväxt-miljöer fått besök av representanter från bygget av förskolan Hoppet. I början av februari var det Johanneberg Science Park i Göteborg som samordnar Vinnväxt-initiativet Klimatledande Processindustri som var värd för ett samtal om förskolan.

I november arrangerades ett frukostmöte hos Sustainable Business Hub i Malmö, som driver Vinnväxt-miljön Urban Magma. Fokus låg på att samtala med intressanta produktleverantörer och fånga upp nya innovationer i regionen, kring allt från linoljefärg, hampakalk, akustiklösningar i ull, ventilationslösningar och energiåtervinning av restaurangkök.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

Så ska digitalisering i Värmland ta fart

Bioekonomi

Paper Province, Karlstads universitet och Region Värmland ska, tillsammans med flera viktiga aktörer, ta fram en färdplan som ska öka digitaliseringen i Värmland, berättar Sandra Sundbäck, vd på Paper Province (bilden ovan). För många företag och organisationer är digitalisering nödvändig för framtida överlevnad och utveckling. Den spelar även en viktig roll i vår framtida utbildning, hälso- […]

Publicerad: 3 februari, 2021