Vem blir först i Sverige med ett större sjukhus i modern, klimatsmart träbyggnadsteknik?

iHubs Sweden Vem blir först i Sverige med ett större sjukhus i modern, klimatsmart träbyggnadsteknik?

Hållbarhet, storlek och komplexitet är några av de centrala utgångspunkterna för det högintressanta projektet att få till stånd en första större sjukhusbyggnad i träbyggnadsteknik i Sverige. Smart Housing Småland och projektledaren Magnus Falk intar rollen som möjliggörare genom att under lång tid ha byggt kunskap, presenterat studier och anordnat seminarier.

Läs mer här: https://smarthousing.nu/2020-talets-positiva-kapplopning-vem-blir-forst-i-sverige-med-ett-storre-sjukhus-i-modern-klimatsmart-trabyggnadsteknik/

 

envelope-o print twitter facebook linkedin