Vill få fler tjejer börja koda

"Vi måste verka för att 50 procent av befolkningen inte väljer bort att utbilda sig inom områdena IT och teknik."

iHubs Sweden Geografisk information Vill få fler tjejer börja koda

Bristen på programmerare är mycket stor i Sverige och Europa. Enligt branschorganisationen IT- och Telekomföretagen behövs 70 000 nya programmerare i Sverige till år 2022. Sett över hela Europa saknas en miljon programmerare inför 2020, enligt en rapport från EU-kommissionen.

En väg för att bygga bort denna brist är att få fler unga tjejer och kvinnor att börja koda. Vinnväxtinitiativet Future Position X, FPX, i Gävle har under senaste året arrangerat flera kodkvällar och e-sport-träffar för unga tjejer.

Tjejer kodar

Nyligen var FPX arrangörer när ideella organisationen Tjejer Kodar besökte Gävle den 16 maj. I Furusalen på Silvanum deltog ett 30-tal tjejer under en kväll fylld av programmering. Html och CSS programmering stod på agendan och hemsidor tog form. Lärare för kursen Cissi Wong och grundare för tjejer kodar Sandra Hindskog.

Kvällen var öppen för alla nyfikna med ett intresse för programmering. Och konceptet visade sig vara väldigt uppskattat, och deltagarna såg gärna en fortsättning och chansen att fördjupa sig ytterligare inom programmering.

– Det här är en av våra aktiviteter i ett program vars syfte är att undersöka och implementera nya sätt för att öka förutsättningarna för unga kvinnor att utbilda sig inom tech, säger Anna Fjällström, processledare för Future Position X.

– Anledningen är enkel. För att kunna möta framtidens utmaningar behövs fler personer som utbildar sig inom tech och då måste vi verka för att 50 procent av befolkningen inte väljer bort områdena IT och teknik, fortsätter Anna Fjällström.

Organisationen Tjejer Kodar är ledande inom kurser och utbildning i programmering för kvinnor i Sverige. Hittills har de utbildat över 700 kvinnor inom flertalet tekniker. Målet är att sänka trösklarna och få fler kvinnor att testa på programmering.

Fakta om Future Position X

Future Position X, FPX, har en av de mest moderna miljöer för forskning, utveckling och test inom GeoHälsa och smarta städer.

Future Position X (FPX) startade som ett initiativ 2006, med syftet att skapa tillväxt i regionen genom att arbeta med hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Idag är Future Position X en industriutvecklande klusterorganisation som tillsammans med akademin, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle driver hållbar tillväxt och utveckling inom området GeoHälsa och smarta städer. Genom att nyttja ett av regionens starkaste områden, den geografiska positionen, är Future Position X en del av ekosystemet som driver tillväxt i regionen för friskare och mer välmående medborgare.

Future Position X är sedan 2013 ett av flera Vinnväxtinitiativ inom Vinnovas Vinnväxtprogram.

Bilden överst: Lärare för kursen var Cissi Wong och grundare för Tjejer kodar Sandra Hindskog.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll