Peter Blomqvist , Clas Engström och Magnus Hallberg har alla varit vd:ar på RISE Processum, och tackar Vinnväxt från Vinnova för att ett centrum för bioekonomi kunna växa fram.

Vinnväxt en grund för RISE Processum

”Utan Vinnväxt hade vi inte fått den långsiktiga finansieringen och den unika graden av frihet som lät oss tänka kreativt och annorlunda.”

iHubs Sweden Bioekonomi Vinnväxt en grund för RISE Processum

Nyligen samlades de tre verkställande direktörerna som genom åren satt sin prägel på det som i dag är RISE Processum. Peter Blomqvist, Clas Engström och Magnus Hallberg heter herrarna som varit med om att bygga upp det som idag är ett regionalt, nationellt och i högsta grad europeiskt kluster inom bioekonomi och processteknik.

I en intervju på RISE Processums webb berättar de tre om utvecklingen av RISE Processum.

De menar att en helt avgörande milstolpe i Processums historia är vinsten i Vinnväxt-tävling år 2008 med initiativet Framtidens Bioraffinaderi, en tävling som arrangeras av innovationsmyndigheten Vinnova.

– Det var där vi blev en nationell nod. Utan Vinnväxt hade vi inte heller fått den långsiktiga finansieringen och den unika graden av frihet som lät oss tänka kreativt och annorlunda, säger Clas Engström.

Läs hela artikeln De första femton åren – ur chefernas perspektiv.

Läs mer om bioekonomi.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll