Vinnväxt skapar tillsammans

iHubs Sweden Vinnväxt skapar tillsammans

Den 25-26 april träffades alla Sveriges Vinnväxtmiljöer och representanter från Vinnova hos Smart Housing Småland. Det här är så kallade ERFA-träffar där processledarna för de olika miljöerna får chansen att presentera sin miljö och dessutom diskutera aktuella frågor, gemensamma utmaningar och möjligheter till samverkan några gånger per år.

På onsdagen fanns ett antal samarbetspartners på plats som med starka röster och berömmande ord berättade om hur man använder Smart Housing och vad resultaten kan bli ur akademiskt-, offentligt- och näringslivsperspektiv. På torsdagen fortsatte processledarna med interna diskussioner.

Här på iHubs Sweden går det att kontinuerligt följa nyheter från de olika Vinnväxt-miljöerna.

Under våren 2018 pågår också en ny utlysning för Vinnväxt, se Vinnovas webb för detaljer om denna utlysning.

I filmen nedan berättas mer om den nya utlysningen.

envelope-o print twitter facebook linkedin