Vinnväxt stark miljö för unga teknikbolag

Vinnväxtinitiativen är en stark miljö för Sveriges snabbt växande teknikbolag. Det visar senaste 33-listan.

iHubs Sweden Industriell IT Vinnväxt stark miljö för unga teknikbolag

Vinnovas satsning på Vinnväxtmiljöer är en bra grogrund för snabbt växande teknikbolag. Det visar senaste 33-listan från Ny teknik och Affärsvärlden. Den omtalade listan lyfter varje år fram 33 snabbt växande teknikbolag i Sverige som exempel på hur svensk industri formar sig inför framtiden.

På årets lista finns hela nio bolag som kan relateras till Vinnväxtmiljöerna.

Bolag med robotteknik

Flera av bolagen arbetar med robotteknik och stöttas av Vinnväxtinitiativet Robotdalen.

OpiFlex har med en patenterad teknik byggt en mobil robotplattform som gör det enkelt att flytta en industrirobot från en maskin till en annan på fabriksgolvet.

Furhat står bakom en social robot med samma namn. Roboten klarar bland annat av muntlig interaktion med flera personer samtidigt och genom att projicera ansiktet på en 3d-utskriven mask kan stor nyansvariation av olika ansiktsuttryck uppnås.

Racefox fungerar som en digital personlig träningscoach och har bland annat använts av Vasaloppet.

Dessutom fanns bolaget Cognibotics, som Robotdalen samarbetar med, också med på listan. Cognibotics har en lösning som förbättrar precisionen för tillverkningsrobotar.

Visualisering viktig teknik

Ytterligare tre bolag kan kopplas till Vinnväxtinitiativet Visual Sweden. De är de tre bolagen Cind, Signality och Voysys.

Cind använder 3d-kamerateknik för mätning av timmer och gods. Med tekniken kan Cind skanna timmerstockar vid mätplatser intill exempelvis massabruk, ett arbete som i dag annars utförs manuellt. 3d-kameratekniken gör det möjligt att effektivisera arbetet och dessutom ge bättre precision.

Signality använder sig av artificiell intelligens och bildanalys för att lösa den tidskrävande uppgift det innebär att föra detaljerad sportstatistik. Siffrorna om till exempel hur stort bollinnehav respektive lag i en fotbollsmatch har haft är något som i huvudsak hittills har tagits fram manuellt. Signalitys programvara kan med hjälp av bildigenkänning extrahera sådana data direkt ur direktsändningar och presentera den för tittarna.

Voysys har med en egenutvecklad 3d-motor tagit fram VR-teknik som gör det möjligt att fjärrstyra fordon och maskiner över stora avstånd. Affärsidén är att hjälpa kunderna att automatisera sin verksamhet genom att låta personal på distans sköta de moment som fortfarande kräver en människa.

Värme från restauranger

Till Vinnväxtinitiativet Urban Magma är Malmöbolaget Enjay knuten. Enjay har tagit fram produkten Lepido som gör det möjligt att återvinna värme ur restaurangkök. Enligt Enjay är det världens första energiåtervinnare för restaurangventilation, något som är svårt eftersom fett och sot från köket klibbar igen värmeväxlare. Men Enjay har alltså en lösning på detta problem.

Underhåll av fordon

Ytterligare en vinnare på 33-listan har kopplingar till Vinnväxtmiljöer, i detta fall ProcessIT Innovations. Det är Emaintenance 365 som utvecklar en plattform som gör det möjligt att planera drift och underhåll av fordon och maskiner. Kunder till bolaget är exempelvis LKAB, norska Cargo Net, Norrtåg och Trafikverket. För bara några veckor sedan blev dessutom ett avtal klart med VTG, Europas största ägare av tågvagnar.
Mjukvaran grundar sig på forskning från Luleå tekniska universitet, bland av forskarna Ramin Karim och Wolfgan Birk, som båda bidragit till flera projekt inom Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations.

33-listan

Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-listan har som mål är att gallra fram de 33 hetaste svenska startup-bolagen. För att komma med på listan krävs att bolaget bland annat är baserat på en innovation, är max sju år och inte är noterat på någon form av handelsplats.

Bilden överst: Ett montage som visar bilder från Furhat, Racefox och Cind, alla med på 33-listan. På bilden från Cind syns bland annat näringsminister Mikael Damberg.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Epirocs batterielektriska underjordslastare Scooptram ST14 Battery är en av de maskiner som kommer att användas i NEXGEN SIMS-projektet

Stor samverkan kring hållbar och klimatvänlig gruvdrift

Industriell IT

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet. Projektet, som löper över tre år och heter NEXGEN SIMS, kommer att stödja utvecklingen av ny teknik, metoder och processer som möjliggör en mer hållbar och effektiv […]

Publicerad: 21 maj, 2021