Virtual Reality med ljud ska dämpa buller

Ett VR-verktyg som simulerar buller inomhus ska hjälpa husbyggare skapa miljöer utan störande ljud.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Virtual Reality med ljud ska dämpa buller

RISE forskning inom trä och glas satsar nu på att utveckla ett VR-verktyg för att simulera verkliga ljudupplevelser inomhus. Detta skapar helt nya förutsättningar för bostads-, bygg och fastighetsbranschen som genom teknologin i tidigt skede kan planera för en ljuddämpande inomhusmiljö.

Projektet finansieras av Smart Housing Småland, ett Vinnväxt-initiativ finansierat av bl a Vinnova och som drivs av forskningsinstitutet RISE för att stärka näringslivet och regionens innovationstakt formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas. Bostadsutvecklingsbolaget OBOS och Tengbom arkitektbyrå deltar också i projektet.

Ljud är den miljöstörning som flest människor drabbas av.

Buller och hälsa är en omtalad samhällsfråga i takt med att människor utsätts för mer och mer ljud i vardagen. Även i hemmet där fläktar, maskiner och annan elektronisk utrustning ger olika slags ljudpåverkan. Det är näst intill omöjligt att kunna beskriva hur dessa externa ljudkällor och val av byggmaterial påverkar ljudmiljön inomhus.

Undvika buller

– VR av ljud ger helt nya möjligheter för att bemöta de utmaningar samhället står inför gällande bostadsplanering och hur vi ska bygga för att undvika buller i inomhusmiljöer. Genom att tillhandahålla en VR-teknologi byggt på forskning inom auralisering skapas olika ljudmiljöer baserat på de interaktiva husplanerings- och byggmaterialval som görs i verktyget, säger Henrik Karlsson, projektledare och forskare inom glas.

Ljudteknologin som används är HRTF, Head-related transfer function, där olika ljud spelas in och jämförs med exempelvis olika vägg och fönsterlösningar i bostäder från OBOS. Vidare gör HRTF teknologin det möjligt att simulera ljud för att återge extremt naturtrogna, riktade ljud som ändras efter var individen står och från vilken riktning ljudet kommer ifrån.

– Detta underlättar arbetet i byggplaneringsfasen då materialval beslutas, planlösning ritas, och olika avstånd beräknas, säger Henrik Karlsson.

Sexvåningshus av trä

Teknologin kommer först att appliceras i forsknings- och byggprojektet High6, ett prefabricerat sexvåningshus av trä och glas. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering, inom byggbranschen känd som BIM, och är en viktig del i bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM kommer man att kunna sköta hela processen från projektering, produktion och montage till förvaltningen av fastigheten.

– Ljud är faktiskt den miljöstörning som flest människor drabbas av i Sverige. Även om vi inte i exakt utsträckning vet vilka hälsoeffekter ljud kan ge, vet vi att ljud påverkar oss negativt. Genom att testa ljudeffekter hos olika produkter kan bättre och mer ljudisolerade boenden och ljuddämpande infrastruktur skapas, säger Jan Almqvist, Sektionschef för ljud och vibrationer på RISE.

Bild ovan: adobestock/olly

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll