Visualisering på skärm

Visual Sweden ska visualisera projekt i stort nationellt innovationsprogram

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Visual Sweden ska visualisera projekt i stort nationellt innovationsprogram

Visual Sweden får 1,4 miljoner kronor för att visualisera projekt inom strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Mängden information ökar snabbt samtidigt som kraven på koordinering och samarbete aldrig varit större. Detta för att undvika dubbelarbete och faktiskt använda de resultat som kommer fram i större skala. För att det ska bli verklighet behövs nya typer av system och program som hjälper användaren att få en bättre överblick. Visual Sweden berättar på sin webbplats att organisationen beviljats 1,4 miljoner kronor av Formas för att lösa just detta.

Våren 2020 startade en dialog mellan vinnväxt-initiativet Visual Sweden och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment om hur deras projekt och projektresultat kan synliggöras på ett bra sätt. Här skapades förutsättningar för ett projekt inom programmets temaområde ”Innovationer och nya tillämpningar” där resultatet kommer vara till nytta för programmets fortsatta inriktning samt för branschen som helhet.

– Projektet är till nytta för den fortsatta utvecklingen av programmet då det syftar till att accelerera, nå ut till fler aktörer och förenkla kunskapsspridning av programmets projekt och projektresultat, säger Jenny Andersson, temaledare inom Smart Built. Ett annat syfte är att enklare hitta synergier mellan projekten och att hitta glapp inom programområdet där utvecklingsprojekt borde uppmuntras eller initieras.

Läs hela nyheten på Visual Swedens webbplats.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll