I en visualisering ska interaktiva 3D-modeller ska tas fram för att visa medicinska bilder av kvinnans kön. Bild: RISE Interactive.

Visualisering ska visa variationer av kvinnans kön

Interaktiva 3D-modeller ska tas fram i ett visualiseringsprojekt för att visa medicinska bilder av kvinnans kön.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Visualisering ska visa variationer av kvinnans kön

En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om deras underliv ser normalt ut. För att med visualisering bättre visa variationer av inre och yttre delar av kvinnans kön ska interaktiva 3D-modeller tas fram i visualiseringsprojektet ”Är jag normal?”.

Bakom projektet står forskningsinstitutet RISE Interactive, Vinnväxtinitiativet Visual Sweden, hållbarhetsföretaget Sibship med eldsjälen Louise Berg och Petra Blom Andersson, samordnare mot hedersrelaterat våld och könsstympning vid Norrköpings kommun.

Brist på tydliga bilder

Inom sexualundervisning och vården råder det brist på tydliga och tillgängliga bilder på hur kvinnans kön ser ut och kan förändras. När människokroppen visualiseras är det oftast i form av en manskropp, när väl den kvinnliga kroppen visualiseras så är könsdelarna ofta förenklade.

Detta leder till att viktig information om faktiska variationen som finns kring färg, form och storlek uteblir. Bilder och modeller som tar större hänsyn till variation har potential att motarbeta missuppfattningar om kvinnokroppen i samhället och behöver göras tillgängliga för flera olika aktörer.

– Det finns kulturella tabun kring kvinnans kön som vi ser har långtgående effekter. Skambeläggning av kvinnokroppen begränsar och ibland till och med skadar kvinnor fysiskt och/eller psykiskt, säger Louise Berg, Sibship, som är initiativtagare till projektet.

Stor variation

Kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om. Den idag dominerande källan som påverkar attityder om utseendet är media, i stor utsträckning även pornografiska bilder och filmer som inte kan anses vara representativa för verklighetens variation.

Det finns en dokumenterad ökning av plastikkirurgiska ingrepp. Kvinnor väljer att operera sitt underliv för att uppnå – enligt dem själva – ett normalt utseende. Forskning varnar om att vi vet för lite om vilka långsiktiga följder ingreppen kan få, samt att det uppstår en gråzon mellan plastikkirurgi och könsstympning.

Jämställdhet ger ny vinkel

– Vi vill utveckla visualisering utifrån nya perspektiv så som jämställdhet. När man ser tekniken med ”nya glasögon” så kan helt nya lösningar ta form. Vi tror projektet har god potential genom sin unika vinkel, den tvärvetenskapliga arbetsgruppen och närheten till användarna, säger Madeleine Kusoffsky på forskningsinstitutet RISE Interactive i Norrköping.

– Visual Sweden ser mycket positivt på detta projekt då det inte bara innebär att en ny lösning tas fram, utan även tar sikte på de globala målen avseende jämställdhet, jämlikhet och en god hälsa för alla, säger Pia Lindström, ansvarig för området medicin inom Visual Sweden.

Läs mer:

Nu ska snippan se verklig ut (SVT)

Kvinnans kön blir 3D-modeller (Folkbladet)

Brist på bilder av det kvinnliga könet (Norrköpings tidningar)

Bild ovan: RISE Interactive

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Visualisering på skärm

Visual Sweden ska visualisera projekt i stort nationellt innovationsprogram

Visualisering och bildanalys

Visual Sweden får 1,4 miljoner kronor för att visualisera projekt inom strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Mängden information ökar snabbt samtidigt som kraven på koordinering och samarbete aldrig varit större. Detta för att undvika dubbelarbete och faktiskt använda de resultat som kommer fram i större skala. För att det ska bli verklighet behövs nya typer […]

Publicerad: 18 januari, 2021