Louise Lennersten

Visualiseringteknik gav nya affärer i coronakrisen

Intresset för Interspectrals coronautställning där smittspridning visualiseras har varit enormt internationellt.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Visualiseringteknik gav nya affärer i coronakrisen

Bilden ovan: Louise Lennersten, vd Interspectral.

När Coronaviruset slog till mot världen våren 2020, var det många företag som påverkades och tvingades till omställning i såväl affärsmodell som produktutveckling. Interspectral var inget undantag. När land efter land gick ner i lockdown och begränsningar i folksamlingar blev verklighet drabbades bolagets huvudmarknad inom vetenskapskommunikation hårt och museer och science centers hamnade i en helt ny vardag.

Men aldrig förr har ett ämne varit så relevant samtidigt för hela världen som Corona är. Interspectrals verksamhet bygger på produktion av vetenskapskommunikativt material som är anpassat för publik utbildning, för utställningar och miljöer där utforskande och lärande kombineras med fakta och resultat från forskning.

– Vi ville producera ett informativt material som utöver interaktiviteten också bygger på aktuell fakta och information. Att ta fram ett sofistikerat material där användaren får undersöka såväl viruspartikeln i sig, som effekterna viruset har hos en smittad patient i flera stadier, men även följa smittspridningen över världen under sex månaders tid har visat sig vara rätt tänkt, säger Louise Lennersten, vd för Interspectral, som är ansluten till Vinnväxtmiljön Visual Sweden.

– Det var oerhört viktigt att materialet var väl förankrat i vetenskap och forskning så att den information som vi delar är såväl sann som relevant, fortsätter Louise Lennersten. Inte minst med tanke på den rad spekulationer som framförs offentligt. Tyngdpunkten måste ligga på det vi vet, inte det vi tror.

Coronautställningen blev en vändning för Interspectral efter en annorlunda och tuff vår. Den tidigare kundbasen om ca 100 kunder har nu utökats ytterligare och idag visas Interspectrals Coronautställning i Kanada, Danmark, Singapore, Norge och på exempelvis Universeum och Tekniska Museet i Sverige.

– Intresset har varit enormt och vi ser potential att leverera brett över hela världen för både skola och i publika miljöer där djupare kunskap eller förståelse är eftertraktat, säger Louise Lennersten.

Coronautställningen levereras på Inside Explorer, Interspectrals mjukvara och är lämplig för såväl interaktiva utställningsmiljöer som på laptops eller motsvarande för att producera exempelvis online-material. Utställningen finns tillgänglig på flera språk.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Visualisering på skärm

Visual Sweden ska visualisera projekt i stort nationellt innovationsprogram

Visualisering och bildanalys

Visual Sweden får 1,4 miljoner kronor för att visualisera projekt inom strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Mängden information ökar snabbt samtidigt som kraven på koordinering och samarbete aldrig varit större. Detta för att undvika dubbelarbete och faktiskt använda de resultat som kommer fram i större skala. För att det ska bli verklighet behövs nya typer […]

Publicerad: 18 januari, 2021