Virtual reality med ljud visar buller inomhus

Genom att simulera ljud och kombinera det med synintrycken i virtual reality och augmented reality går det att låta användare uppleva vilken skillnad som ljudisolerande fönster i byggnad ger.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Virtual reality med ljud visar buller inomhus

Foto ovan: Smart Housing.

Hur förklara effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt.

Det är näst intill omöjligt att kunna beskriva eller få en uppfattning av hur olika externa ljudkällor som exempelvis trafikljud, gräsklippare eller stegljud och val av byggmaterial och -komponenter påverkar ljudmiljön inomhus.

I Smarthousing Småland-projektet ”Auralisrering i VR för trähustillverkning” skapas verktyg för att virtuellt beskriva ljudupplevelser.

Nu kommer VR med ljud

De senaste åren har virtual reality, VR, och augmented reality, AR, gjort stora framsteg då tekniken har mognat och blivit tillgänglig. Nu går det också att simulera ljud för att återge extremt naturtrogna, riktade ljud. Detta ger helt nya möjligheter att skapa en helhetsupplevelse genom att kombinera synintrycken i VR och AR med ljudtekniken HRTF (Head-related transfer function).

Verktyg för att simulera verkliga ljud

I projektet ska ett verktyg tas fram som kan användas för produkter där det är viktigt att ta hänsyn till buller innan konstruktion. Ett simuleringsverktyg skapas som kan användas för att få en realistisk och verklighetstrogen ljudbild, inklusive riktning och reflektion.

Verktyget kommer att kunna användas för att underlätta planering av husbygget genom att interaktivt kunna välja och uppleva effekten på ljudbilden av husplacering, byggmaterial och ljudmiljöer. Målet är att skapa ett komplett verktyg för användning vid utbildning, utveckling och för att underlätta kundens val innan huset byggs.

Verklighetstrogen ljudbild

Tanken är att spela in ljud med hjälp av ett modellhuvud med mikrofoner i öronen, först utan någon barriär, sedan med byggföretaget OBOS olika varianter av vägglösningar och fönsterlösningar som barriärer med varierat avstånd. Dessa ljud används senare i HRTF-simuleringar för att få en verklighetstrogen ljudbild som ändras efter var användaren står och från vilken riktning ljudet kommer ifrån.

Fakta om Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är ett Vinnväxtinitiativ som möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Smart Housing Småland bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.
RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll