iHubs Capacity

Kompetensutvecklingsinsatser inom ledarskap och innovation för en snabbrörlig värld.

Utbildningar inom iHubs Capacity

Att leda i en snabbrörlig värld

Programmet ökar Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla innovations- och transformationsförmåga hos innovationsmiljöer.

Läs mer om upplägget här

Create Impact at Scale with a Mission Oriented Innovation Approach

In this workshop, we will work through a Mission-Oriented Innovation Process and gain knowledge on how to organize and lead thru them.

We will take part in how forefront technology companies are using these principles to tackle challenges in order to create a future, far beyond their historical product and areas of strength.

More information

Introduktionskurs till intraprenörskap

Förnyelsekraften inom etablerade företag är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Mer information kommer.

Läs mer om upplägget här.