Personer som diskuterar i en process

Capacity

Capacity är ett skräddarsytt utbildningsprogram för ledarskap i en snabbrörlig värld. Programmet ger deltagarna ökad förmåga att leda innovations- och transformationsprocesser i svenska innovationsmiljöer.

 

iHubs Sweden Capacity är ett utbildningsprogram för ledarskap i en snabbrörlig värld, för ökad förmåga att leda innovations- och transformationsprocesser.

Syftet med programmet är att öka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla innovations- och transformationsförmågan hos svenska innovationsmiljöer.

Nästa omgång börjar 14 maj 2020. Anmäl dig nu.

Skräddarsytt program

Detta är ett skräddarsytt program som vänder sig till processledare och innovationsledare på högsta nivå. Deltagarna har möjlighet att stärka sina förmågor att initiera och leda transformativa förändringsprocesser tillsammans med ledande experter och i ett kollegialt nätverk av process- och innovationsledare från Sveriges ledande innovationsmiljöer.

Case-orienterat

Programmet är starkt ”case-orienterat” och deltagarna arbetar med reella utmaningar från sina egna miljöer. Efter genomfört program har deltagarna stärkt sina förmågor inom centrala problemställningar av stor betydelse såsom t ex ledarskap i mellanrum, förståelse för effektlogik, kreativ förmåga och hur man skapar stark tillit mellan aktörer i innovationssystemet för att ta sig an språngvis transformations- och förbättringslogik.

Frågor som tas upp i programmet Capacity

 • Vad innebär det att vara en effektiv ledare i ett ekosystem som verkar i ett sammanhang som kännetecknas av tvetydighet, komplexitet och rörlighet?
 • Vilka nya kompetenser krävs i dessa mer tvetydiga och osäkra miljöer?
 • Under vilka förhållanden uppstår produktiva ekosystem? Vilka styrmekanismer ger mening för ett ekosystem och hur organiserar vi oss?
 • Har vi teorier och praxis som går i takt med den snabba uppkomsten av nya komplexa affärsekosystem? Har vi begrepp och verktyg för att hantera eller ännu bättre kapitalisera på densystemtransformation våra branscher genomgår?
 • Hur kan innovationsmiljöerna ta till sig de globala samhällsutmaningarna och framförallt inkludera dem i transformationsprocessen?

Under programmet får deltagarna:

 • Träna konkreta metoder, modeller och verktyg för att leda och facilitera ökad innovationshöjd och transformationförmåga.
 • Utveckla förmågan att påverka, influera och möjliggöra förnyelse.
 • Stänga ”knowing-doing-gap”, identifiera och utveckla nya kapaciteter genom övning och feedback.
 • Möta föreläsare och coacher på högsta nivå inom sina expertområden.
 • Vara en del av ett unikt kollegialt nätverk med andra processledare som delar problemställningar.
 • Få stöd från experter att arbeta med de egna innovationsmiljöerna och dess utveckling.
 • Personlig utveckling och kompetensutveckling inom aktuella områden för att leda innovations och transformationsprocesser.

Omfattning av programmet

Programmet omfattar totalt 8 heldagars utbildningstillfällen under 6 – 8 månader (beroende på vilken omgång du deltar i).

Programmet är utformat så att du har möjlighet att praktisera och transferera ny kunskap från utbildningstillfällena till er hemmamiljö.

Programmet består av fem noga utvalda och skräddarsydda kunskapsmoduler med en mix av expertföreläsningar, seminarier, coaching, och samtal med ledande experter.
Ett viktigt inslag i programidén är peer-to-peer coaching där du får möjlighet att diskutera och arbeta med viktiga frågor från din egen verksamhet med andra processledare och innovationsledare. Just möjligheten att skapa förtroendefulla relationer med andra som befinner sig i liknade situationer brukar erfarenhetsmässigt vara mycket uppskattat.

Kursomgång 2019/2020

IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, är strategisk samarbetspartner i programmet. Det innebär att huvuddelen av utbildningen genomförs i deras konferenscenter på adress centralt i Stockholm med mycket goda kommunikationer.

För 2019/2020 är första utbildningsdatum satta till:
10-11 oktober, 2019, Ledarskap och systemtransformation
14-15 november, 2019, Innovationsledning och innovationsprocesser
30-31 januari, 2020, Förändringsprocesser och kreativt entreprenörskap
Februari, 2020, Framtid och omvärld
Mars, 2020, Globala utmaningar och Agenda 2030

Kursomgång 2020 (start i maj 2020)

En ny omgång av programmet startar i maj 2020 för de som vill fördjupa sig eller har kollegor i sin organisation som vill delta. Omfattning under denna omgång är motsvarande 8 heldagar och det kommer att finnas möjlighet att välja inriktning och fördjupning efter behov och önskemål.

14-15 maj, 2020, Ledarskap och systemtransformation
23-24 juni, 2020, Innovationsledning och innovationsprocesser
2-3 september, 2020, Förändringsprocesser och kreativt entreprenörskap
21-22 oktober, 2020, Framtid och omvärld samt Globala utmaningar och Agenda 2030

Nästa omgång börjar 14 maj 2020. Anmäl dig nu.

Information och upplysningar

För upplysningar om kursen och information om anmälan, kontakta:
Magnus Burvallmagnus.burvall@syntesia.se
Marie S Nybergmarie.nyberg@ihubssweden.se