Stina Lantz, Catarina Berglund och Olle Bergdahl i en paus under kursen ihubs Capacity.

Capacity

Capacity är ett skräddarsytt utbildningsprogram för ledarskap i en snabbrörlig värld. Programmet ger deltagarna ökad förmåga att leda innovations- och transformationsprocesser i svenska innovationsmiljöer.

Bilden ovan: Stina Lantz, Catarina Berglund och Olle Bergdahl, tidigare deltagare i iHubs Capacity.

Anmälan, september 2020

iHubs Sweden Capacity är ett utbildningsprogram för ledarskap i en snabbrörlig värld, för ökad förmåga att leda innovations- och transformationsprocesser.

Syftet med programmet är att öka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla innovations- och transformationsförmågan hos svenska innovationsmiljöer.

Ladda ner program och information för iHubs Capacity – Ledarskap i en snabbrörlig värld.

Nästa omgång börjar 2 september, 2020.

Skräddarsytt program

Detta är ett skräddarsytt program som vänder sig till processledare och innovationsledare på högsta nivå. Deltagarna har möjlighet att stärka sina förmågor att initiera och leda transformativa förändringsprocesser tillsammans med ledande experter och i ett kollegialt nätverk av process- och innovationsledare från Sveriges ledande innovationsmiljöer.

Case-orienterat

Programmet är starkt ”case-orienterat” och deltagarna arbetar med reella utmaningar från sina egna miljöer. Efter genomfört program har deltagarna stärkt sina förmågor inom centrala problemställningar av stor betydelse såsom t ex ledarskap i mellanrum, förståelse för effektlogik, kreativ förmåga och hur man skapar stark tillit mellan aktörer i innovationssystemet för att ta sig an språngvis transformations- och förbättringslogik.

Frågor som tas upp i programmet Capacity

 • Vad innebär det att vara en effektiv ledare i ett ekosystem som verkar i ett sammanhang som kännetecknas av tvetydighet, komplexitet och rörlighet?
 • Vilka nya kompetenser krävs i dessa mer tvetydiga och osäkra miljöer?
 • Under vilka förhållanden uppstår produktiva ekosystem? Vilka styrmekanismer ger mening för ett ekosystem och hur organiserar vi oss?
 • Har vi teorier och praxis som går i takt med den snabba uppkomsten av nya komplexa affärsekosystem? Har vi begrepp och verktyg för att hantera eller ännu bättre kapitalisera på den systemtransformation våra branscher genomgår?
 • Hur kan innovationsmiljöerna ta till sig de globala samhällsutmaningarna och framförallt inkludera dem i transformationsprocessen?

Under programmet får deltagarna:

 • Träna konkreta metoder, modeller och verktyg för att leda och facilitera ökad innovationshöjd och transformationsförmåga.
 • Utveckla förmågan att påverka, influera och möjliggöra förnyelse.
 • Stänga ”knowing-doing-gap”, identifiera och utveckla nya kapaciteter genom övning och feedback.
 • Möta föreläsare och coacher på högsta nivå inom sina expertområden.
 • Vara en del av ett unikt kollegialt nätverk med andra processledare som delar problemställningar.
 • Få stöd från experter att arbeta med de egna innovationsmiljöerna och dess utveckling.
 • Personlig utveckling och kompetensutveckling inom aktuella områden för att leda innovations och transformationsprocesser.

Omfattning av programmet

Programmet omfattar totalt 8 heldagars utbildningstillfällen under 6 – 8 månader (beroende på vilken omgång du deltar i).

Programmet är utformat så att du har möjlighet att praktisera och transferera ny kunskap från utbildningstillfällena till er hemmamiljö.

Programmet består av fem noga utvalda och skräddarsydda kunskapsmoduler med en mix av expertföreläsningar, seminarier, coaching, och samtal med ledande experter.
Ett viktigt inslag i programidén är peer-to-peer coaching där du får möjlighet att diskutera och arbeta med viktiga frågor från din egen verksamhet med andra processledare och innovationsledare. Just möjligheten att skapa förtroendefulla relationer med andra som befinner sig i liknade situationer brukar erfarenhetsmässigt vara mycket uppskattat.

Ny kursomgång startar september 2020

En ny omgång av programmet startar i september 2020 för de som vill fördjupa sig eller har kollegor i sin organisation som vill delta. Omfattning under denna omgång är motsvarande 8 heldagar och det kommer att finnas möjlighet att välja inriktning och fördjupning efter behov och önskemål.

Möts i inspirerande lokal

Som utbildare så vet vi att plats och miljö spelar en stor roll för att genomföra en inspirerande och givande lärprocess. Vi är därför mycket glada att ha IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) som strategisk samarbetspartner i programmet. Det innebär att utbildningen genomförs i deras konferenscenter på adress centralt i Stockholm med mycket goda kommunikationer.
I utbildningen ingår även ett internat med tid att utbyta erfarenheter med kollegor.

Datum för kursen

2-3 september, 2020, Ledarskap och systemtransformation
21-22 oktober, 2020, Innovationsledning och innovationsprocesser
9-10 december, 2020, Förändringsprocesser och kreativt entreprenörskap
20-21 januari, 2021, Framtid och omvärld samt Globala utmaningar och Agenda 2030

Kursavgift

15.000 kr per deltagare. I denna avgift ingår alla kostnader för utbildning, utbildningsmaterial och lunch. Deltagaren svarar själv för resor och hotellkostnader.
(iHubs Sweden Capacity förbehåller sig rätten att göra modifieringar i programdatum, plats och avgifter när som helst.)

Ladda ner program

Ladda ner program och information för iHubs Capacity – Ledarskap i en snabbrörlig värld.

Nästa omgång börjar 2 september 2020.

Information och upplysningar

För upplysningar om kursen och information om anmälan, kontakta:
Magnus Burvallmagnus.burvall@syntesia.se
Marie S Nybergmarie.nyberg@ihubssweden.se