Stina Lantz, Catarina Berglund och Olle Bergdahl i en paus under kursen ihubs Capacity.

Capacity

Capacity är ett skräddarsytt utbildningsprogram för ledarskap i en snabbrörlig värld. Programmet ger deltagarna ökad förmåga att leda innovations- och transformationsprocesser i svenska innovationsmiljöer.

Bilden ovan: Stina Lantz, Catarina Berglund och Olle Bergdahl, tidigare deltagare i iHubs Capacity.

Anmälan, september 2020

Programmet ”Att leda i en snabbrörlig värld – för ökad förmåga att leda innovations- och transformationsprocesser” är ett utbildningsprogram inom iHubs Sweden Capacity.

Syftet med programmet är att öka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla innovations-och transformationsförmågan hos svenska innovationsmiljöer.

Programmet går i två steg där det första steget av programmet är en kompetensinsats, riktad till processledare, med syfte att stärka förmågor hos individer.
Det andra steget av programmet handlar om att sprida kunskap och insikt till organisation och nyckelpersoner genom att arbeta konkret med den egna verksamheten som ”case” genom hela programmet.

Ladda ner program och information för:
iHubs Capacity – Att leda i en snabbrörlig värld, steg 1
iHubs Capacity – Att leda i en snabbrörlig värld, steg 2

Skräddarsytt program med fem moduler i två steg

Steg 1 av programmet vänder sig till processledare och innovationsledare på högsta nivå. Deltagarna ges möjlighet att stärka sina förmågor i att initiera och leda transformativa förändringsprocesser. Detta sker tillsammans med ledande experter och i ett kollegialt nätverk av process- och innovationsledare från Sveriges ledande innovationsmiljöer. Steg 1 består av fem noga utvalda och skräddarsydda kunskapsmoduler (Ledarskap, Innovation, Change, Future och Impact), med en mix av expertföreläsningar, seminarier, coaching, och samtal med ledande experter.
Ett viktigt inslag i programidén är peer-to-peer coaching där du får möjlighet att diskutera och arbeta med viktiga frågor från din egen verksamhet med andra processledare och innovationsledare. I utbildningen ingår även ett internat med tid att utbyta erfarenheter med kollegor.
Efter steg 1 har deltagarna stärkt sina förmågor inom centrala problemställningar av stor betydelse såsom t ex ledarskap i mellanrum, förståelse för effektlogik, kreativ förmåga och hur man skapar stark tillit mellan aktörer i innovationssystemet för att ta sig an språngvis transformations- och förbättringslogik.

Steg 2 handlar om att sprida kunskap och insikt till medarbetare och nyckelpersoner genom att arbeta konkret med den egna verksamheten som ”case”. Även detta steg genomförs i fem moduler. Deltagare från från steg 1 leder processen inom sin ”hubb”. Föreläsare och experter som deltog i steg 1, återkommer i steg 2 med utvalda delar av innehållet så att teamet får en gemensam kunskapsplattform och referensram.
Förväntat resultat är en ökad insikt och kunskap hos hubbarnas processledning (gruppen av nyckelpersoner som arbetar operativt i initiativet) kring ledarskap i en snabbrörlig värld, specifikt relaterat till den egna verksamheten, var ”hubben” befinner sig idag, styrkor och svagheter och vad som krävs för att öka förmågan att leda transformativa processer i sin egen miljö och sammanhang.

Frågor som tas upp i programmet Capacity

• Vad innebär det att vara en effektiv ledare i ett ekosystem som verkar i ett sammanhang som kännetecknas av tvetydighet, komplexitet och rörlighet?

• Vad innebär det att vara en effektiv ledare i ett ekosystem som verkar i ett sammanhang som kännetecknas av tvetydighet, komplexitet och rörlighet?

• Vilka nya kompetenser krävs i dessa mer tvetydiga och osäkra miljöer?• Under vilka förhållanden uppstår produktiva ekosystem? Vilka styrmekanismer ger mening för ett ekosystem och hur organiserar vi oss?

• Har vi teorier och praxis som går i takt med den snabba uppkomsten av nya komplexa affärsekosystem? Har vi begrepp och verktyg för att hantera eller ännu bättre kapitalisera på den systemtransformation våra branscher genomgår?

• Hur kan innovationsmiljöerna ta till sig de globala samhällsutmaningarna och framförallt inkludera dem i transformationsprocessen?

Under programmet får deltagarna:

• Träna konkreta metoder, modeller och verktyg för att leda och facilitera ökad innovationshöjd och transformationsförmåga.

• Träna konkreta metoder, modeller och verktyg för att leda och facilitera ökad innovationshöjd och transformationsförmåga.

• Utveckla förmågan att påverka, influera och möjliggöra förnyelse.

• Stänga ”knowing-doing-gap”, identifiera och utveckla nya kapaciteter genom övning och feedback.

• Möta föreläsare och coacher på högsta nivå inom sina expertområden.

• Vara en del av ett unikt kollegialt nätverk med andra processledare som delar problemställningar.

• Få stöd från experter att arbeta med de egna innovationsmiljöerna och dess utveckling.

• Personlig utveckling och kompetensutveckling inom aktuella områden för att leda innovations och transformationsprocesser.

Omfattning av programmet

Steg 1 omfattar totalt 8 heldagar, 4 tillfällen, under ca 6 månader. Så långt som möjligt är det fysiska träffar. I utbildningen ingår även ett internat med tid att utbyta erfarenheter med kollegor.

Steg 2 omfattar 8 halvdagar, 4 tillfällen, under 6 månader. Steg 2 genomförs semidigitalt där föreläsningar och coaching sker digitalt, och där deltagarna samlas fysiskt i sin hubb.

Samarbetspartners

Som utbildare så vet vi att plats och miljö spelar en stor roll för att genomföra en inspirerande och givande lärprocess. Vi är därför mycket glada att ha IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) som strategisk samarbetspartner i programmet. Det innebär att utbildningen genomförs i deras konferenscenter på adress centralt i Stockholm med mycket goda kommunikationer.

Experter och föreläsare

Vi arbetar med ledande experter från exempelvis:
Leading Health Care/Handelshögskolan, Gullers Grupp, Amplify Innovation, Doberman, Kairos Future, Trossa, Epicenter.

Kursavgift

Steg 1 – 25.000 kr per deltagare. I denna avgift ingår alla kostnader för utbildning, utbildningsmaterial och lunch. Ett internat ingår. Deltagaren svarar själv för resor och hotellkostnader.
Steg 2 – Ingen avgift
(iHubs Sweden Capacity förbehåller sig rätten att göra modifieringar i programdatum, plats och avgifter när som helst.)

Nästa programstart

Vi hoppas kunna meddela datum för nästa programstart inom kort – anmäl ditt intresse här till nästa omgång via mejl till Marie Nyberg.

Information och upplysningar

För upplysningar om kursen och information om anmälan, kontakta:
Magnus Burvallmagnus.burvall@syntesia.se
Marie S Nybergmarie.nyberg@ihubssweden.se