Days of iHubs Sweden

Days of iHubs Sweden är ett online event, 1-2 juli, 2020.

Extra: Föreläsningarna spelades in och kan nu ses i efterhand på Framtidens hållbara konsumtion.

Days of iHubs Sweden är ett samarrangemang av Sveriges innovationshubbar. Här samlas vi kring samtal om aktuella frågor som är viktiga för vår samtid och framtid.

Tema för iHubs Sweden 2020: Mötet mellan förändrade beteenden och teknikdriven innovation.

Ladda ner programblad för Days of iHubs Sweden.

 

Program, 1 Juli

Framtidens hållbara konsumtion
Som en del av Days of iHubs Sweden anordnar Science Park Borås en digital seminariedag med kreativa samtal om framtida konsumtionsmönster och hur vi uppnår en hållbar handel. Vilka trender driver hållbar konsumtion och hur ser egentligen morgondagens handel och produktion ut om konsumenterna får bestämma?

Tillsammans med bland andra F/ACT Movement, Textile & Fashion 2030 och Kairos Future blickar vi i ni framtiden.
Days of iHubs Sweden har glädjen att samverka med Science Park Borås och erbjuda detta program för hela vårt nätverk.

09:00 – 09:50 Globala trender – framtidens hållbara konsumtion
Kairos Future

10:00 – 10:30 Förändrad konsumtion – att ta nya kliv i hållbarhetstrappan
Kairos Future med flera

11:00 – 12:00 Den uppkopplade garderoben – bli en bättre konsument
Textilhögskolan, F/ACT Movement, Something Borrowed med flera

13:00 – 13:30 SUPER FAST vs. SUPER SLOW – utmaningar i modebranschen
Guringo Design Studios, TEKO, Science Park Borås med flera

13:30 – 14:30 Från vision till fysisk produkt – hitta nya vägar för ditt hållbarhetsarbete
Gina Tricot, Textile & Fashion 2030, Textilhögskolan med flera

15:00 – 15:30 Post-corona – återhämtning, möjligheter och uppväxling
Science Park Borås, TEKO med flera

Se föreläsningarna om Framtidens hållbara konsumtion i efterhand!

Program, 2 Juli

Teknikdriven innovation
Det massiva förändringstryck som de flesta av dagens företag och branscher lever under ställer höga krav på deras innovations- och förnyelseprocesser och deras förmågor att bedriva dessa processer.
Under denna dag kommer vi titta närmare på några av de tekniker som kommer bidra till ytterligare förändringstryck, men samtidigt kommer bli nycklar till konkurrenskraftiga innovations- och förnyelseprocesser. Artificiell Intelligens (AI), nästa generations digitala delningsplattformar, och nya typer av material kommer det växa fram helt nya tjänster och produkter, men också helt nya sätt att bedriva den innovation och utveckling som ska forma dessa. Allt ifrån nya sätt för företag och organisationer att organisera sina affärer och verksamheter till bransch- och samhällsföreträdare och sätt att etablera nya konkurrenskraftiga värdekedjor och samhällsstrukturer.

09.00-11.00 Innovationsledning för framgångsrika AI-projekt Vad krävs för att öka nyttan med satsningar på digitalisering och AI? Diskussion med
medverkande från Nvidia, Rise, Trafikverket och Automation Region.
11.00 Nästa generations digitala delningsplattformar, och framväxten av hyperlokala hållbara tillväxtekonomier. Medverkande är bl.a. ProcessIT Innovations och Digital Impact North.
13.00 Fossilfri uppvärmning i stålindustrins ugnar. Cirka 20 procent av stålindustrins koldioxidutsläpp kan härledas till ugnsprocesser. Stålindustrin bedömer att cirka hälften av ugnsprocesserna kan elektrifieras. Programpunkten presenteras av Nicklas Tarantino, TripleSteelix.
14.00 Sommarforskarskola för internationella doktorander. Vi bygger Young Global Center of Excellence on Advanced Steels för starka
internationella forskningsnätverk och samarbeten. Programpunkten presenteras av Tiina Ohlsson, TripleSteelix.

Gå till anmälan för 2 juli.